Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Archive for mars, 2008

Indicier på att jorden var rund, för medeltidsmänniskan

Posted by Roger Klang på mars 20, 2008

Indicier och tecken på att jorden kunde vara rund för medeltida människor.

1. Stjärnhimlen förändrades beroende på vilken latitud man befann sig på. Nordstjärnan försvinner bakom horisonten söderöver.

2. Havets horisont böjer sig.

3. Månens skugga visar på att den är rund och därmed inte upphängd på himlavalvet. 2+2=jorden är rund.

4. Solens fläckar rör sig över solens meridian och därmed är det lätt att dra slutsatsen att den är rund och roterar runt sin egen axel, vilket får en att dra slutsatsen att solen inte är upphängd i jordens atmosfär, därför bör även jorden vara rund. (OBS! Det krävs ett teleskop för att kunna studera solfläckarna.)

5. Midnattssolen.

6. Temperaturskillnaderna vid de olika latituderna.

7. Parallella skuggor från solen – enorm sol och mycket långt bort, eftersom den bevisligen måste vara större än jorden, och alltså ej upphängd på himlavalvet. Man kan inte fokusera en stjärna med synen utan man ser dubbelt, vilket talar för att den är oerhört långt borta och ej upphängd på himlavalvet. Därmed kan man dra slutsatsen från dessa två premisser att jorden hänger fritt i rymden och därmed lika gärna, eller troligen är, rund precis som solen och stjärnorna. För varför skulle solen hänga fritt i universum, vara platt, men visa sin cirkelrund vid alla dagens tider mot jorden. Och hur kan någonting alstra så mycket värme som bara är tvådimensionellt?

8. Månen ligger ner vid nymåne i mellanöstern.

9. Solens bana över himlen ser annorlunda ut. När det är middag vid ekvatorn så står solen rakt över huvudet till skillnad från i t.ex. Sverige.

10. Det är sommar på södra halvklotet, när det är vinter på det norra halvklotet.

11. Totala sol- och månförmörkelser talade för att något var fel med den medeltida världsbilden.

Tecken på ett solsystem som Galileo Galilei borde sett.

När Galileo på sextonhundratalet tittade på solen genom sin kikare och såg solfläckar vandra över solen så borde han insett att solen var sfärisk och roterade runt sin egen axel. Alltså, solen var inte upphängd i himlavalvet. Om han hade insett det så borde han ha förstått att alla planeterna var sfäriska, och om han hade förstått att solen och planeterna inte var en del av ett papiermachéliknande tvådimensionellt himlavalv, så borde han ha insett att solen var den centrala delen i planetsystemet. Då borde han också ha insett att planeterna gick i banor runt solen och att också jorden roterade runt sin egen axel. Allt detta insåg han, för så var det enligt Kopernikus! Han kunde dessutom ha insett att månen var unik, ty den är synlig året om till skillnad från de andra himlakropparna (förutom solen). Det tillsammans med månens storlek talade för att månen var jordens satellit. Eftersom han märkte att stjärnorna i kikaren inte blev förstorade som planeterna och han drog slutsatsen att det var otroligt långt till stjärnorna, så kunde han ha insett att stjärnorna var solar. Eftersom stjärnorna var solar så kunde han ha insett att solarna har planetsystem. Eftersom solarna har planetsystem så kunde det innebära att det kunde finnas liv i andra solsystem. Skuggorna från solstrålarna (skuggorna är parallella) visar också på att solen är enorm, och därför måste den följaktligen vara oändligt långt borta, eftersom den är så liten sedd från jorden. Sedan är det ingen konst att förstå att solen inte är upphängd i något himlavalv och att därför jorden är rund. Totala sol- och månförmörkelser talade också i samverkan, för att något var fel med den medeltida världsbilden.

Regor Gnalk, Lund

Annonser

Posted in Historia, solsystemet | Taggad: , | Leave a Comment »

Civilisationen på Påskön

Posted by Roger Klang på mars 18, 2008

Civilisationen på påskön var antagligen kortlivad, de många stenansiktena till trots. Man vet idag att ön en gång var full av träd. Man antar att de många träden användes bland annat till att resa stenansiktena. Jag tror att stenansiktena inte hade en religiös betydelse, i alla fall om man ska jämföra med tidig västerländsk, arabisk och asiatisk religion. Se på Stonehenge! Den var byggd symmetriskt och sluten, likaså Ale Stenar. Senare tiders kyrkor, synagogor, moskéer och buddhist-tempel hade/har slutna och symmetriska omslutningar. De kan vara en fortsättning på stenålderns skeppssättningar. En annan intressant grej, förutom att Påsköns stenansikten verkar slumpartat uppställda, är att de alla har näsan åt samma håll – ut till havs i en viss riktning. Det faktum att de är slumpartat uppställda pekar måhända på att de har rests av olika klaner eller familjer. Det faktum att civilisationen var kortlivad pekar på att ansiktena kan ha pekat i den riktning av havet deras förfäder kom till ön på. Om de pekar i den riktning deras förfäder kom på, skulle i så fall också indikera att ansiktena restes av klaner. Dock kan ansiktena ha tillkommit ur någon slags naturreligion, som ju är ”öppna” religioner, men de brukar inte manifesteras i form av efterlämnade stenmärken. Slutna religioner kan vara kännetecknet för civilisationer. Övergången från öppen till sluten religion kan kanske markeras med Sveriges hällristningar och gotländska sten-spiraler till Ale Stenar, men det är bara godtycklig spekulation. Observera att idén om öppna och slutna religioner är mina egna tankar, och inte vetenskapligt allmänt erkända sådana!

Regor Gnalk, Lund

Posted in Etnologi, Historia | Taggad: | Leave a Comment »

Pesten och resistens

Posted by Roger Klang på mars 17, 2008

När pesten bröt ut på trettonhundratalet så dog alla som fick den. Det innebär att de människor som fick smittan inte kunde föra vidare en immunitet till sina efterkommande. Men vid det tredje utbrottet fanns det överlevare. Hur kunde då somliga människor vid den tredje pestepidemin ha utvecklat ett försvar?

En förklaring kan vara att det inte var samma pest, utan en annan med likartade symtom.

Pesten kan också ha genförändrats.

En annan förklaring kan vara att människor kan ha fått smittan i så liten mängd att de utvecklat immunitet istället för att insjukna och att denna förts vidare till kommande generationer ungefär som förkylningar blivit banaliserade för västerlänningar genom det genetiska arvet.

Ytterligare en förklaring kan vara att evolutionen har forserats fram på grund av den höga dödligheten, enligt min teori i det förra inlägget på denna blogg.

Regor Gnalk, Lund

Posted in Evolution, Historia | Taggad: | Leave a Comment »

Inflationsteorin

Posted by Roger Klang på mars 17, 2008

Om man kan detektera bakgrundsstrålningen så måste inflationsteorin vara ackurat. Varför? Jo, om universum har utvidgats med ändlig fart, säg 2000 kilometer i sekunden, så måste ljuset från big bang ha sprungit förbi jorden, eftersom ljuset färdas i 300 000 kilometer i sekunden, och då skulle vi inte ens kunna se efterdyningarna av den. Men om inflationsteorin är sann, så måste vår jord ha bildats efter att materien färdats i överljusfart biljontals mil från big bang. Eftersom vi idag kan detektera bakgrundsstrålningen, så har ljuset nyligen kommit ifatt oss från big bangs senare del, efter att vår materia har saktat in, och kanske kan vi då räkna ut var i universum vi befinner oss, och följaktligen kan vi kanske räkna ut universums storlek?

Regor Gnalk, Lund                 13/11/2006

Posted in Big Bang | Taggad: | Leave a Comment »

Hur många ljusår sträcker sig tiden ut från Big Bang?

Posted by Roger Klang på mars 17, 2008

Ibland har man hört sägas att vi människor, våran jord och vårt solsystem, inte befinner sig på någon särskild plats i vårt universum. Då kan de inte räkna med att universum och tiden har en början, som manifesterade sig i ”big bang”! Men jag tror att de menar att – i vilken riktning vi än tittar ut till universum så tenderar den till att se likadan ut, lika många galaxer, lika tätt liggande i vilken riktning vi än tittar. I boken ”Summa 6 storheter” författad av den kände astrofysikern sir Martin Rees, lägger han (eller snarare inflationsteoretikerna), fram teorin att universum utvidgades med inflation till en fantastisk utvidgning, som innebär att ljuset från kanten av universum skulle behöva så många år för att nå oss, att vi skulle behöva skriva detta tal med miljoner nollor efter! Jag hävdar att detta är absurt! Även ett tal så stort som tusen miljarder ljusår skulle vara osannolikt, det skulle innebära att vårt solsystems lokalisering i förhållande till där big bang startade skulle vara osannolika en procents chans att befinna sig där det befinner sig, 10 miljarder ljusår ifrån big bang, om big bang var 1000 miljarder ljusår i utsträckning. Jag tror att vårt universums utsträckning kan vara högst 100 miljarder ljusår, d.v.s. våran galax har en chans på tio att befinna sig där det befinner sig. Tio procents sannolikhet gör sannolikheten många gånger högre att vi befinner oss på ruta ett av tio. Det kan också vara så att anledningen till att vi finns här på ruta ett, av ett oändligt antal miljarder ställen ifrån big bang, är att liv bara kan utvecklas i den första fantasiljonpromillen av universums utgångspunkt, och att vi helt sonika lever här och ingen annanstans och att varelser därför bara kan se ut till universum enbart från våran position i universum. Men det är osannolikt, såvitt jag förstår!

Om man kan detektera bakgrundsstrålningen så måste inflationsteorin vara ackurat. Varför? Jo, om universum har utvidgats med ändlig fart, säg 2000 kilometer i sekunden, så måste ljuset från big bang ha sprungit förbi jorden, eftersom den färdas i 300 000 kilometer i sekunden, och då skulle vi inte ens kunna se efterdyningarna av den. Men om inflationsteorin är sann, så måste vår jord ha bildats efter att materien färdats i överljusfart biljontals mil från big bang. Eftersom vi idag kan detektera bakgrundsstrålningen, så har ljuset nyligen kommit ifatt oss från big bangs senare del, efter att vår materia har saktat in, och kanske kan vi då räkna ut var i universum vi befinner oss, och följaktligen kan vi kanske räkna ut universums storlek?

Regor Gnalk, Lund 08/11/2006

Posted in Big Bang | Taggad: | Leave a Comment »