Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Ötzi – Ismannen i Alperna – en mordgåta

Posted by Roger Klang på december 12, 2009

En 5 000 år gammal mordgåta löst

Den mumifierade mördade ismannen Ötzi upptäcktes på den Österrikiska sidan av Alperna, liggandes med huvudet mot bergstoppen ännu 5 000 år efter mordet. Några dagar innan Ötzi blev mördad hade han blivit mörbultad av någon gärningsman. Detta måste ha skett på den ”italienska” sidan eftersom Ötzis maginnehåll tyder på detta. Ötzi blev vid mordtillfället skjuten med en pil snett nedifrån i bröstet, en artär hade kapats och Ötzi hade förblött. Pilen var utdragen, men pilspetsen blev kvar inne i Ötzis kropp. Fem meter ifrån Ötzis döda kropp låg en kopparyxa, som endast kunde ha tillhört en herreman under Kopparåldern, och eftersom Ötzi mördades för 5 000 år sedan under den i ”Italien” korta kopparåldern, så talar allt för att det är Ötzis kopparyxa. Men även om Kopparåldern i området varade i tusen år, och platsen där Ötzi låg begraven under snön var en allmän vandringsled för folk som hade ärenden till andra sidan bergen, så var det förmodligen Ötzis kopparyxa; en död man = en kvarlämnad exklusiv kopparyxa fem meter ifrån kroppen. Det finns en kyrksten i Österrike, som beskriver mordet i detalj. En kyrksten som för övrigt inte alltid har varit en kyrksten, eftersom Kristendomen inte existerade för 5 000 år sedan. Vikingatida runstenar användes på liknande sätt i svenska kyrkor, som stenläggning, det var alltså vanligt att göra så efter vikingatiden i Sverige, och man kan utgå ifrån att det var lika vanligt i Österrike i den mån det fanns hedniska stenar att tillgå där.

Det finns fyra teorier om varför ismannen – ”Ötzi” – som de hittade i Alperna för c:a ett decennium sedan, blev mördad för 5 000 år sedan vid ”kopparåldern”. Kopparåldern markerar övergången mellan sten och bronsåldern. Ötzi mumifierades på naturlig väg århundraden innan den första blåblodiga egyptiern mumifierades. Jag håller på den teori som säger att Ötzi hade en rival inom sin egen klan, men jag tror att det går att tränga längre in i gåtan och spekulera ytterligare om tillvägagångssätt vid mordet, och om hur komplotten gestaltade sig.

Ötzi var en distingerad person i sin klan, det vet man för att han dog med en exklusiv kopparyxa i sin ägo. Att inte yxan blev stulen pekar på att det var någon av hans egna som mördade honom.

A) En av teorierna är att Ötzi blev ritualmördad i bergen.

Det som talar emot denna teori är att Ötzi hade sår på kroppen, som hade börjat läka, från en strid några dagar tidigare. Jag menar att även det faktum att Ötzi befann sig på en av Alpernas bergsryggar när han blev mördad, och därmed följaktligen befann sig på det enda stället i bergen där man bekvämt kunde ligga i bakhåll och spana på honom utan att riskera upptäckt ett antal personer, tyder på att det var överlagt mord. En annan sak som slog mig var att ett rituellt mord knappast skulle begåtts på en alptopp där ingen fanns att bevittna det. Jag tror att vi kan stryka teorin om att det var ett ritualmord, av flera anledningar, som även de flesta forskare anser.

B) En andra teori är att Ötzi mördades av en rivaliserande klan. [jag skiljer kontextuellt på rivaliserande klan på annan ort och rivaliserande familjekonstellation i den egna byn.]

Jag tror inte på detta vare sig den klanen fanns på Ötzis sida av Alperna eller den motsatta sidan av Alperna. Om vi för exemplets skull utgår från att den rivaliserande klanen bodde på den motsatta sidan av Alperna, då förefaller det konstigt att en sådan klan, på andra sidan alperna, skulle först ha fått reda på att den som uppenbart var deras fiende – Ötzi – planerade att ta sig till deras sida och därtill veta att han skulle färdas ensam till råga på allt, för att sedan ta sig upp i alperna och lägga sig i bakhåll någonstans vid gränsen till Ötzis territorium mot den ensamme (förmodat) Ötzi. Nu kan ju Ötzi ha blivit mörbultad på det diametralt motsatta klanområdet i ”Österrike” alternativt ”Italien” förstås, och i så fall så är inte teori B omöjlig. Men som ni ska få se om ni läser vidare, så tror jag att Ötzi kom från ”Italien” eftersom det troliga tillvägagångssättet (i alla fall så skulle jag ha gått tillväga så) vid själva mordet en kort tid efter mörbultandet av Ötzi, logiskt sett borde medföra att Ötzi passerade bergsryggen från den ”italienska” sidan (han hittades på den österrikiska sidan och måste då följaktligen ha blivit mörbultad i Italien någon gång före mordet på honom, och sannolikt av en intrigerande part av Ötzis egna ”klanmedlemmar” från hans egen hemort, om min teori om tillvägagångssätt för själva mordet stämmer, läs vidare).
Om mördarna kom ifrån en rivaliserande klan på annan ort från samma sida bergen som Ötzi, så skulle de ha tagit med sig Ötzis kopparyxa efter mordet, likaså skulle de ha tagit kopparyxan om de kom ifrån en rivaliserande klan från andra sidan bergen. Jag kommer härefter att referera till Österrike och Italien när jag talar om ”gränsstater” eller geografisk indelning med bergen som vattendelare.

C) inre klanrivalitet, d.v.s. rivaliserande familjekonstellation.

Detta (C) är den tredje och mest troliga teorin, som man kan utläsa av texten i detta inlägg.

Teori fyra;

D) är att Ötzi skulle varit en slags tullman, som mördades av smugglare.

Jag ställer mig starkt skeptisk, i synnerhet som han dog ensam! Varför skulle en tullman som riskerar att stöta på livsfarliga smugglare vara ensam när han arbetar? Alla visste väl att det var oroliga tider, i synnerhet en tullare. Dessutom så var avståndet mellan bågskytten som dödade Ötzi och Ötzi själv relativt stort. Pilen hade gått in i ryggen snett underifrån och stannat innan hjärtat, men kapat en artär så att Ötzi förblödde. Om det hade varit smugglare som dödade en tulltjänsteman (om vi förmodar att Ötzi var det) så skulle kopparyxan ha stulits. Men så var inte fallet, kopparyxan blev inte stulen utan låg kvar fem meter ifrån kroppen när man upptäckte den 5000 år gamla mumien. Fast en tulltjänsteman skulle knappast ha haft en kopparyxa i sin ägo, så det scenariot kan vi stryka.

Sedan tillkommer en femte hypotes, en ad hoc teori, som inte är särskilt trolig den heller;

E) Det var tullmän som mördade Ötzi.

Hade det varit tullmän som mördade Ötzi så skulle kopparyxan beslagtagits.

Mordgåtan:

Nu när vi har slagit fast den mest troliga teorin (C) inre klanrivalitet, så kan vi gå vidare. Teori B korrelerar med själva mordgåtan som följer här, eftersom teori B utesluter att Ötzi kom från Österrike. Nu ska vi gå in på varför. Så här tror jag att mordet gick till: Att pilen inte träffade med full kraft, och att den träffade i ryggen, tyder på att Ötzi försökte fly och därmed lade lite distans mellan sig och bågskytten. Att pilen träffade bröstkorgen snett underifrån i ryggen tyder på att mördarna (pluralis!) låg i bakhåll strax bakom bergsryggen som Ötzi passerade, på den österrikiska sidan så att de kunde spana efter honom med fri sikt utan att riskera att bli upptäckta från långt håll eller bli upptäckta från av mördarna lämnade spår i eventuell snö när Ötzi kom uppför krönet från den italienska sidan. Om man kommer från samma sida av bergen som Ötzi, så genom att ta en omväg och lägga sig i bakhåll på andra sidan bergen så avslöjar man sig inte för att man lämnar fotavtryck i snön, vilket man gör när man lägger sig i bakhåll på samma sida. Det krävs förstås att man tar en omväg från den italienska sidan till bakhållsstället i Österrike, men det finns ingenting motsägelsefullt i ett sådant förfarandesätt, det är tvärtom logiskt, praktiskt och sannolikt. Men man vet att Ötzi besteg berget på våren, så att lämna spår i snön var kanske inte mördarnas största problem. Mördaren hade några män utplacerade efter krönet bakom någon sten eller under kamouflage på den österrikiska sidan, placerade så att Ötzi inte skulle kunna fly åt flera håll om miljön tillät detta. (Åtminstone så skulle jag ha försökt arrangera det så, men det är helt beroende på miljön på berget vid den reguljära vandringsleden vid tiden.) Ötzi såg männen dit näsan pekade först lite längre ned på berget på den österrikiska sidan och vände och sprang uppåt, varpå han blev beskjuten i ryggen av bågmannen. Man vet nämligen att Ötzi blev skjuten i ryggen snett nedifrån. Och detta hände på den österrikiska sidan där Ötzi blev funnen med huvudet mot bergskrönet till den italienska sidan sett. Ötzi måste alltså ha färdats från det italienska hållet! När man väl slagit fast att Ötzi kom från Italien, så kan man dra slutsatser som annars skulle betraktats som lite vilda. Läs vidare!

Men varför hade Ötzi sår på kroppen från några dagar tidigare? Och varför tog mördarna inte den värdefulla yxan med sig, och varför drog mördaren ut pilskaftet? Och varför trodde Ötzi att han skulle gå säker ensam på sin vandring. Han gick ju ensam, för om någon av Ötzis män (förmodat) hade lyckats fly så skulle de uppenbara fördelarna för mördarna med att lämna yxan kvar vara borta, i annat fall så skulle Ötzis män också ha dödats och varit mumifierade eller skelett och man skulle ha funnit dem samtidigt som man fann Ötzi 5000 år senare. Och varför finns det en kyrksten i Österrike som beskriver mordet i detalj om nu mordet var så hemligt att mördarna lämnade kvar yxan? Jag har ett bra svar på allt detta!

På den österrikiska sidan vid Inndalen bröts det vid tiden metallmalm, som man utvann metall ur, och området var tämligen tätbefolkat redan då. Jag tror att Ötzi var en Italiensk herreman som höll på med ett klaningifte med någon prominent person från den österrikiska sidan. Ett ingifte var oerhört viktigt, eftersom på den österrikiska sidan de hade en väl utvecklad metallhantering. Klaningiftet ogillades av någon rival på den italienska sidan, som dittills hade hållit låg ton eller åtminstone försökt hålla det inom en relativt snäv krets. Jag tror det därför att Ötzi tog risken att ensamvandra över gränsen, sannolikt vad han trodde var i smyg. Jag tror att Ötzi redan höll på att förlora sin roll som klanledare för en relativt stor by, annars skulle han inte planera för att lämna sin by ensam i en ödesstund, för ett giftermålsarrangemang, förmodligen ett hemligt sådant tills bröllopet var tänkt att äga rum. Han måste ju ha planerat sin vandring om mitt och andras (forskares) antagande om att Ötzis död föregicks av en inre klankonflikt stämmer. Då kunde antagonisten placera några män i ett bakhåll när denne fick information om avfärden. Antagonisten kunde knappast ha fått informationen om Ötzis planerade avfärd från Ötzi, vilket pekar på förevarande och samtidiga intriger (alternativt en omvänd kausalitet – att förevarande och samtidiga intriger gjorde att Ötzi inte gav informationen till antagonisten – resultatet blir detsamma). Tillvägagångssätt som detta och den förmodade bröllopsplaneringen, talar för att varken Ötzi eller hans antagonist var några ungtuppar, utan de var familjefäder med vuxna barn, om det nu är ett riktigt antagande. Det var ett av Ötzis egna barn som Ötzi ville gifta bort, annars skulle han inte själv ha begett sig över Alperna. Ötzi kan inte ha haft många betrodda vid tidpunkten för sin avfärd eftersom han valde att färdas ensam. Det kan därför vara att Ötzi visste att det fanns en informatör i hans egna led. Eller så behövde han varje man i den egna byn. Och med tanke på att Ötzis antagonist hade betrodda män att avvara för två separata överfallsplatser, så verkar det motsägelsefullt att Ötzi blottade sig så rejält genom att vandra ensam. Fast om Ötzi var en risktagare, en A-personlighet, en spelare med ledaregenskaper vilket sannolikt var fallet, så verkar båda hypoteserna vara riktiga – han behövde varje man i byn och färdades därför ensam som den risktagare han var, mycket likt det som framgångsrika soldater och officerare gör i krig, tar risker för att inte begå ”selbstmord aus angst vor dem tod” (självmord av rädsla för döden) som tyska soldater sade under andra världskriget. Det är alltså inte jag som har hittat på att ledare med ledaregenskaper är risktagande A-personligheter. Dessutom måste byn ha bestått av minst 100 personer för att någon skulle kunna vara i stånd att mobilisera minst ett tiotal man utan att det märktes att dessa män lämnat byn minst en dag i förväg innan Ötzi gjorde det. De måste dessutom ha vandrat en omväg för att inte lämna spår efter sig på den gängse klättringsleden där Ötzi skulle komma att gå. Och som nämnts – det enda stället de kunde ligga i bakhåll på i Alperna var därför på en bergsrygg, annars skulle det synas att mördarna gått före och hur många de var. Det att Ötzi färdades på våren indikerar att Ötzi ville få giftermålet avklarat före nästa vinter, så att han fick inflytande i metallsläktet eller åtminstone tillgång till metaller och en stärkt ställning i hembyn, när det inte längre skulle vara möjligt att korsa Alperna. Men vilket ärende som någon än kan ha på andra sidan bergen så är det troligt att man skulle ha färdats på våren eller sommaren, intriger eller inte intriger i hembyn.

Ötzis halvläkta sår tyder på att mördarna hade tagit det säkra före det osäkra och lagt sig i bakhåll på två olika ställen, först i skogen på den italienska sidan och sedan på bergsryggen, men misslyckats vid det första tillfället där Ötzi flydde. Enligt undersökningar av Ötzis tarmsystem och magsäck framkommer det att Ötzi först besteg berget, bara för att vända och bege sig neråt igen, för att sedan återigen bege sig uppåt samma väg som han gick ner. Det kan bara tyda på två saker, tillsammans eller var för sig:

a) Ötzi hade sin familj kvar i byn och han fruktade för deras liv.

b) Ötzi fruktade vad som väntade honom vid bergsryggen.

Det är troligt att Ötzi valde att fortsätta över bergsryggen nattetid, men det är också troligt att Ötzi färdades över Alperna vid fullmåne, som man kan anta att alla gjorde på den tiden. Att han först vände och gick nedåt, utan att bli attackerad nedvid, tyder också på att ingen brydde sig om att förfölja Ötzi efter den första attacken. Detta styrker min delteori om två separata överfall av olika gärningsmän men med samma intrigör kvar i byn, och det styrker även en del forskares teori om att det var just en inre klanstrid som låg bakom Ötzis död, för annars skulle han inte ha haft någon anledning att först gå upp på berget och sedan ned och sedan upp igen, och han blev ju skadad i en strid några dagar tidigare. Italienarna var de enda som visste att Ötzi skulle passera där han passerade vid den speciella tidpunkten och platsen. Några lade sig i bakhåll och mördade Ötzi som beskrivet. De var tvungna att lämna kvar kopparyxan eftersom Ötzi var klanledare och klanen befann sig i Italien dit de skulle retirera senare, annars skulle de antagligen ha straffats för regalmord. Jag slår vad om att Ötzi fruktade ett angrepp på topparna av Alperna, efter det första överfallet som förmodligen tog plats i en skog eftersom han undkom eventuella bågskyttar den gången. Men Ötzi var inte vem som helst, han var en klanledare och en modig man, och vägen till ”toppen” var den rakaste och snabbaste om ifall mördarna förföljde honom. Detta räknade mördarna med var troligt att Ötzi skulle göra, de kände ju Ötzi. Ötzi kunde inte vända eftersom han visste vem det var som hade låtit överfalla honom och visste att det hållet skulle vara det första att genomletas. Hans enda chans var att fortsätta snabbaste vägen till Tyrolen och hämta hjälp av sina nyfunna allierade där.

Mördarna drog ut pilen i Ötzis rygg för att lämna så få spår efter sig som möjligt, kanske fruktade de att det italienska träslaget på pilskaftet eller fjädrarna skulle avslöja dem. I stundens hetta så insåg de inte att just detta skulle kasta skuggor på dem om Ötzis kropp blev upptäckt. Varför? Låt oss vända på steken och se det från en kriminologs ögon: Någon hade försökt att dölja sin identitet (mördaren) genom att dra ut pilen (spetsen blev kvar). Dessa några lämnade kvar den värdefulla kopparyxan, så det var knappast av snålhet de drog ut pilen. Det var inte heller av rädsla för att bli utan ammunition som de drog ut pilen, eftersom Ötzis mördare bröt av flera av Ötzis pilar på stället. Hade det varit en eller flera rövare, så hade han/dem inte brytt sig om att dra ut pilen, men de hade tagit kopparyxan. Men nu var det några av Ötzis stammedlemmar från den egna byn, och då synes det logiskt – i en kriminologs ögon – för gärningsmännen att dra ut pilen men lämna kvar kopparyxan. Detta är ett gott indicium (som även avslöjar motiv till mordet) som sagt var, men det är inget bevis. (Som om bevis skulle vara ett krav för polisiär handling vid neolitisk tid, när man har ett så starkt indicium. Bevisföring på den tiden var det för övrigt knapert med.) Och tillvägagångssättet kan säkert styrkas, av vilka poliser, åklagare, advokater, domare och nämndemän som helst, varandes en kriminells (i detta fall en regalmördares) typiska förfarandesätt.

Kyrkstenen i Österrike med beskrivningen av mordet då? Varför tog inte mördarna med sig yxan om de nu var så glada för att skryta genom inristade stenar med ockra? Kyrkstenen förklarar jag med att mördarna var framgångsrika med att klättra på den sociala stegen efter mordet. Kyrkstenen var alltså tillkommen efter att läget hade stabiliserats för de nya klanledarna, kanske en eller flera generationer efteråt, när mördarna hade byggt upp sitt imperium och mordet hade förvandlats till ett hjältedåd. Men för att det ska vara sant så måste ingifte ändå ha ägt rum någon gång senare mellan någon i den nya klanen och österrikarna, eftersom den inristade stenen hittades i en kyrka i Österrike.

Den alternativa förklaringen till kyrkstenens tillkomst (som från början inte var en kyrksten eftersom detta ägde rum för 5000 år sedan) är lite långsökt, nämligen att mördarna avslöjades när kroppen hittades av österrikarna för 5000 år sedan, och det konstaterades att en pil dödat Ötzi – allt enligt min kriminologs resonemang – och att det slumpade sig så att kroppen inte gick att bära hem på grund av oväder som sedermera täckte kroppen med snö och is vilken aldrig smälte igen och därmed omöjliggjorde att kroppen återigen blev funnen. Förrän för lite mer än ett decennium sedan. Kopparyxan låg en bit ifrån kroppen (fem meter), och med lite otur skulle den kunnat ha gömts i snö när kroppen först blev funnen vid tiden. Allt hänger på hur exakt ett oväder slår till, eller hur naturen tedde sig vid tidpunkten när kroppen förmodat blev funnen för 5000 år sedan, för dels så måste yxan vara dold i snö utan några spår efter sig, men dels så måste ändå kroppen vara anträffbar i snön. Kopparyxan är det första ett dåtida räddningsteam skulle ha letat efter. Man kan tänka sig ännu mer vilda spekulationer om Österrikiska mördare som bytt sida, men då pratar vi konspirationsteorier.

Min styrkta teori innebär för övrigt att civilisationen i Europa inte hade sin vagga i Italien.

Jag vill be om ursäkt för eventuella reiterationer i texten som ibland kan uppstå för att kausala samband överlappar varandra i mina slutsatser.

Roger Klang, civis Lundensis Scaniae Sveciae den 29 september 2014. Tidigare version den 19 juni 2012 och den 22 mars 2013. Originalversionen från den 12/12/2009

Roger Klang, Gunnesbovägen 223, 226 54 Lund, 046-142932, 0765581777

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: