Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Vem har bevisbördan – klimatalarmisterna eller klimatskeptikerna?

Posted by Roger Klang på december 12, 2009

På sista tiden har ett nytt pseudoargument dykt upp mot klimatskeptikerna. Det går ut på att det är skeptikerna som måste producera data om att det inte är människan som orsakat klimatförändringarna (om man nu antar att klimatförändringarna existerar, vilket klimat-alarmisterna hävdar med all rätt, åtminstone klimatförändringar partiellt över klotet). Klimat-alarmisterna utgår alltså ifrån att klimatförändringarna är en realitet orsakad av människan och ålägger sedan klimatskeptikerna att bevisa att så inte är fallet.

Isborrkärnor från Arktis, borrkärnor från tundran, och årsringar på levande och döda träd kan avslöja mycket om klimatet i forntiden. Sanningen finns att hämta någonstans innan industrirevolutionen de sista 150 åren, sanningen finns inte att hämta efter 1860 för den statistiken kan enbart användas som kontrollmaterial. Klimat-alarmisterna försöker att lägga en omvänd bevisbörda på klimatskeptikerna, och det blir bara dumt mot bakgrund av föregående mening, och föregående stycke (ingressen).

Storbritanniens SMHI – Met office – förutsätter det de ska bevisa, liksom de flesta andra klimat-alarmister gör, och det bevisas av följande statement om det är korrekt återgivet:

”Den brittiska motsvarigheten till SMHI, Met office, publicerar nu den databas som används för att analysera klimatförändringar. Databasen innehåller 160 år av observationer från ett tusental väderstationer världen över och anses vara mycket viktig i analysen av hur mänsklig aktivitet påverkat klimatet och den ska nu alltså offentliggöras inom kort.” Källa; SR, Ekot http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=3287391

De förutsätter det de ska bevisa därför att det står klart och tydligt att (och jag förutsätter att journalisten uppfattat det rätt och inte tolkar in något motstridigt själv, eftersom det är en SR; Ekot-artikel och SR är lika vänster som någonsin Met office kan tänkas vara); ”Databasen innehåller 160 år av observationer från ett tusental väderstationer världen över och anses vara mycket viktig i analysen av hur mänsklig aktivitet påverkat klimatet…” Alltså ett solklart fall av cirkelresonemang då de bokstavligen slår fast att mänsklig aktivitet påverkar klimatet och att forskningen ska utgå ifrån detta, samtidigt som det ingenstans talas om data från tiden innan den industriella revolutionen. Sådana data skulle kunna erbjudas någon annanstans ifrån än Met office, jag hoppas verkligen det!

Så här skrev jag i ett inlägg (som hänvisar till en debattartikel och diskurs i SvD) för över ett år sedan om Professor Hans Jelbring och Professor Erland Källén, ett inlägg som faktiskt Professor Jelbring kommenterade på min blogg (följ länken som följer för att komma till Relativitetsbloggen!). http://rogerklang.wordpress.com/2008/10/23/hans-jelbring-vs-erland-kallen/#comments Det följande är bara ett utdrag ur mitt blogginlägg, som handlar om Hans Jelbrings artikel i SvD, och som inleder med mina åsikter och följer upp med en kommentar av klimatförespråkaren Erland Källén till klimatskeptikern Hans Jelbring´s debattartikel i SvD, sedan följer mitt resonemang som även kan användas på det pseudoargument klimat-alarmister använder överst i denna artikel (i ingressen):

[I en replik till Hans Jelbring i SvD i klimatfrågan, säger Erland Källén som är professor i dynamisk meteorologi vid Stockholms Universitet, att Hans Jelbrings påstående om att IPCC är en politisk organisation är taget ur luften. Men med många ord som Källén skriver i repliken så bekräftar han att Jelbring har rätt. Åtminstone så verkar det så för mig. Jag tror snarare att det är så att Källén inte har blivit medvetandegjord om sin politiska tillhörighet än! Sådan var jag också en gång i tiden, innan Göran Persson stämplade mig som höger.

I alla fall så vill jag inte blanda mig i professorernas och de lärdes diskussion, även om en lekman kan yttra sig i just denna fråga, eftersom klimatforskarna står på en kunskapsnivå som kan jämföras med de läkemedelskunnigas vetande/tro på 1600-talet. Men jag har en stor invändning mot Källéns argumentation! Källén skriver:

”Jelbring kastar ur sig att naturen och fysiken säger att koldioxiden inte spelar någon betydande roll för temperaturutvecklingen på jorden.

Detta påstående saknar vetenskaplig grund och visar tydligt att Jelbring inte bryr sig om vad internationell forskning inom fysik och meteorologi kommit fram till de senaste 100 åren.

Jelbring har ingen vetenskaplig trovärdighet.”

Det här resonemanget är ju helt bakvänt rent logiskt sett! Det är ju trots allt så att de flesta klimatforskare inser att man utgår från naturens ”eviga” naturliga tillstånd, och därifrån kastar fram teorier som klimatmodeller efter växthusgasutsläpp. Inte i helskotta förutsätter man att människans utsläpp, vilket enligt Källén skulle leda till växthuseffekt, är den utgångspunkt forskarna bör ha! När han påstår att det naturliga sättet att se på saken (det naturliga sättet = att det måste vara de domedagsprofeterande klimatforskarna som ska bevisa att naturliga variationer i klimatet inte är naturliga variationer) inte är det som måste bevisas, så visar han en tydligt oseriös sida! Hur ska man någonsin kunna forska i det förflutnas tillstånd, typ årsringar på träd, borrkärnor i is och tundra etcetera om man inte har ”det naturliga förloppet” eller naturtillståndet att utgå ifrån? Om man utgår från klimatmodellen ”växthuseffekten” så kompliceras sådan forskning genom att man vänder på problematiken och räknar åren baklänges. Med en sådan metodik kan man bevisa vad som helst och ingenting, det blir ett cirkelresonemang där man utgår från det man försöker bevisa!] Citat Roger Klang

Jag ber om ursäkt för mina reiterationer, men man borde faktiskt ha den objektiva inställningen att det är klimat-alarmisterna som måste bevisa att någonting har hänt med klimatet, det är inte den andra sidan som måste bevisa att klimatförändringar inte kommer från människans påverkan. Det är få som betvivlar att klimatförändringar är ett faktum i ett historiskt perspektiv, det man betvivlar är att dessa kommer av människans påverkan. En del klimatskeptiker anser att vi inte går mot varmare väder, men det är ingenting de kan bevisa och det är ingen debatt klimatskeptiker borde involvera sig i, för gör man det så tar man på sig bevisbördan, anser jag! Och tar man på sig bevisbördan så omöjliggör man metodiskt korrekt forskning och framtida insikter. Det är idag omöjligt att veta om människan orsakat klimatförändringar, på grund utav dålig existerande cirkelresonerande forskning orsakad av starka känslor för ämnet hos så gott som alla klimat-alarmister. Men även en del klimatskeptiker lägger allt för mycket prestige i sin forskning.

Mycket av klimatforskningen idag tycks äga rum i debattrummet, och det är ju inte så konstigt med tanke på hur lite vi vet. Jag föreslår att de två polemiserande motpolerna slår sig samman i sin forskning och tar reda på sanningen om ifall jorden står inför ett klimathot, och huruvida den i så fall är orsakad av människor eller av solfläcksaktiviteten alt. någonting annat, så att de kan komma överens om vad de inte kan komma överens om. Tänk er vilka givande dialoger de kunde ha, istället för att som brukligt kasta fram sina forskningsresultat och ta debatten om forskningsmetodernas legitimitet med motståndarsidan i medierna. Och så mycket snabbare forskningen skulle gå. Jag vill här själv varken säga bu eller bä om vad svaret kommer att bli, jag vill bara kritisera klimatalarmisternas kvasivetenskapliga tillvägagångssätt och påpeka att det faktiskt är dem som har bevisbördan! Det åligger klimatskeptikerna att falsifiera den forskningen om de kan. En del av alarmisternas forskning är inte falsifierbar av realpraktiska skäl, och då ska den inte behandlas som ovedersäglig fakta förrän det är möjligt att falsifiera den! Falsifikation betyder i stort sett vad det låter som; Att motbevisa en teori genom att påvisa att teorin (antingen ensam eller tillsammans med andra utsagor som förmodas vara sanna) medför en falsk sats. En teori sägs vara falsifierbar, om det är möjligt att ange några betingelser under vilka teorin skulle vara falsifierad. Falsifikationism (som är en av flera vetenskapsteoretiska positioner) kan formuleras starkare eller svagare! Falsifikationism är den förhärskande vetenskapsteoretiska positionen i all vetenskap, förutom matematik. En faktor som faktiskt är empiriskt falsifierbar och som kan bli ett episteme (grekiska för kunskap, vetande, vetenskap) är frågan om den Arktiska ismassans avsmältning leder till havsnivåhöjningar, eftersom det är möjligt att ”bygga” en modell med saltvatten och is och iaktta om Arkimedes princip har någon betydelse för havsnivån när (kompakt) flytande is smälter. Det låter som en självklarhet att det inte har någon betydelse för havsnivåhöjningen, men alarmisternas forskning är byggd på så mycket känslor att Arkimedes princip inte tillskrivs någon betydelse för havsnivåns konstans.*

*Arkimedes princip innebär för Arktis del att isen trycker bort lika mycket vatten som isen väger totalt om man tar hänsyn till viskositeten på vattnet (viskositet = vilket flytmotstånd vattnet ger, eller med andra ord hur salt det är). Detta är för övrigt applicerbart på fartyg och allting annat som placeras på vatten. Det som har betydelse för om t.ex. ett järnskepp sjunker eller inte är även kontaktytan mot vattnet, skeppet behöver tränga undan mer vatten än dess kropp väger utöver vattnets viskositet/densitet (densitet = tätheten, eller hur salt det är), därför måste skrovet vara krökt och ihåligt. Is däremot har lägre densitet än både sött och salt vatten eftersom vatten expanderar när det fryser till is, och is flyter därför i kompakta block till skillnad från järnskrot. Även saltmängden i vattnet har alltså betydelse för vattnets viskositet/densitet, men saltvatten blir däremot inte till is i naturen.

Roger Klang, Lund Scaniae den 12/12/2009

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: