Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Archive for juni, 2010

Myten jätten Finn

Posted by Roger Klang på juni 5, 2010

Jag har tillbringat mycket tid nere i kryptan i Domkyrkan i Lund, så det är troligt att jag vet vad jag talar om.

Jag har demonterat myten jätten Finn på egen hand för många år sedan. Jätten Finn i domkyrkan i Lund är inte den enda pelarprydnaden i kryptan. Det finns även en mindre man symmetriskt placerad i andra änden av kryptan. Om man studerar dem så förstår man att dem hör ihop. Om man tittar på jätten Finn (som är kortare än mig) så ser man att han har ett bälte på sig som hänger löst vid sidan. Och han har händerna på ett sådant sätt att det ser ut som om han bjuder domkyrkan till dans. När man ser den andra figuren i motsatta sidan av kryptan så förstår man att bältet är en maktsymbol eller ett styrkebälte. Det gör man därför att den mindre mannen har sitt bälte knytet runt pelaren och han håller en stång runt pelaren samtidigt som han pressar en mindre figur (som också har ett styrkebälte) hårt mot pelaren. Av det här kan man dra slutsatsen att dem två figurerna (jätten Finn och den andra pelarfiguren) talar om olika sätt att utöva makt och att dem sannolikt är två personer starkt knutna till byggandet av domkyrkan. Arkitekten Donatus och stenmästaren Regnerus ligger nära till hands. Den kortare personen tvingar folk till att arbeta för honom, medan Finn får folk att motivera sig själva att bygga Domkyrkan. Det är också sannolikt så att Jätten Finn är den yngre av dem därför att man klart kan spåra en kärleksfullt humoristisk ådra i pelarprydnaderna, bland annat så är den mindre pelarfiguren oproportionerligt liten. Han var utan tvekan kort, men så kort var han säkert inte. Man kan tänka sig att pelarfigurerna tillkom efter att den lilla mannen hade dött, annars skulle nog Finn varit mer respektfull i sin avbildning av sin kollega. Man kan också säga att det inte är helt omöjligt att den byggherre, som är jätten Finn själv startade mytbildningen, eftersom myten har med själva byggandet att göra.

Jätten Finn

Jätten Finn. Lägg märke till bältet som måste vara en maktsymbol (jämför med dvärgen nedan). Det är som om han har bjudit upp Domkyrkan till dans. Han är sannolikt en byggherre.

Jätten Finn ”dansar” med Domkyrkan, lägg märke till vänster och höger arms placeringar, som om pelaren var en kär danspartner..

Mäktig "dvärg"

Mäktig ”dvärg”

Mäktig ”dvärg”

Lägg märke till hur den mäktige ”dvärgen” och byggherren pressar undersåten mot pelaren med en stång. Lägg märke till hur maktbältet är knutet runt pelaren.

Mäktig ”dvärg”

Baksidan på pelaren med den mäktige ”dvärgen”

Styrkebältet är knutet och stången som byggherren håller i kramar undersåten hårt mot pelaren.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

Annonser

Posted in Historia | Taggad: | 1 Comment »