Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Archive for augusti, 2011

Kristus, motsägelser

Posted by Roger Klang på augusti 21, 2011

Hej Krister!

Lukas 9:49, 9:50:

Johannes sade: ”Mästare, vi såg en man som drev ut onda
andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom eftersom han inte följde med
oss.”

Jesus sade till Johannes: ”Hindra honom inte. Den som inte
är emot er, han är för er.”

Se även Markus 9:38-9:41

Men i Matteus 12:30 säger Kristus; ”Den som inte är med mig
är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.”

Dessa uttalanden av Kristus är synbarligen en motsägelse.
Jag är kanske ensam i världen om att hitta en synbarlig motsägelse i någonting
Kristus själv har sagt? Jag är intresserad av din förklaring till den
synbarliga motsägelsen! Kan du skriva om detta på din hemsida? Naturligtvis har
jag en förklaring också, det finns ju ingen anledning att döma ut mästaren
Kristus som en bedragare bara för detta. Min förklaring går ut på att överlappa
Jesus citat i sista delen av;

Matteus 12:30 ”…och den som inte samlar med mig, han
skingrar”

med Lukas 9:50 ”Den som inte är emot er, han är för er”,

vilket med en liten omskrivning blir; ”Den som inte är emot
Kristus samlar, och skingrar följaktligen inte (jämför Matteus 12:30), vilket
betyder att han är för Kristus (jämför Lukas 9:50)” så det blir ingen
motsägelse till det första stycket i
Matteus 12:30 ”Den som inte är med mig (Kristus) är emot mig…” Alltså är Kristus
båda uttalanden inte bara inte en motsägelse, utan de är också
kompletterande och vattentäta semantiskt tolkade, såväl som religiöst tolkade
som den gudomliges felfria ord. Jag har ännu inte hittat en tolkning av Kristus
egna ord som en helhet eller var för sig, som ens kommer i närheten av att
vederlägga Kristus egna ord som en helhet eller var för sig. Men ett tag var
jag lite orolig.

Någon gav mig
följande ögonöppnare: Det finns inte en chans för judarna att bevisa att deras
väntade frälsare är den sanne Kristus, eftersom Romarna år 70 AD förstörde
folkbokföringsregistret som skulle kunna härleda deras Kristus ättelinje
tillbaka till David och Abraham. Så om Kristus kommer så kan man inte bevisa hans
legitimitet som den frälsare GT talar om. De skriftlärda judarna på Jesu tid
kunde på grund av att Jesu ättelinje kunde bevisas inte hävda att Jesus var en
bedragare på dem grunderna. Vad har du att säga om det? Denna sista frågan är
min egentliga fråga till dig.

Det
är inte enbart en ynnest av Gud att begåvas med Mod; bra utseende; intelligens;
eller en kärleksfull uppväxt. Dessa är de fyra djävlarna som kan leda en till
fördärvet! Rätt använt så är dem en välsignelse; om man använder dem för andra
människors välbefinnande.
 Att ha mycket av de tre första men
litet av den fjärde, fast använda dem rätt och med gott samvete, skapar olust
hos många som har mycket av den fjärde faktorn. Det är som vore dem blinda. Citat; Roger
Klang

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 21/8/2011

Annonser

Posted in Historia, Människans hjärna | Taggad: , | Leave a Comment »

Mensas intelligenstest varierar i svårighetsgrad beroende på om du betalar för det eller inte.

Posted by Roger Klang på augusti 4, 2011

Visst kan man träna upp sin
intelligens, vare det matematiskt tänkande eller musikaliskt etc, det är redan
bevisat.

Jag tror, nej jag vet, att man kan träna upp sin hjärna till
en gräns som är individuellt ärftlig. Människan har sagts endast använda tio
procent av sin hjärna. Detta är en myt! Människan använder tio procent av sin
hjärna vid varje givet tillfälle,
eftersom vi med våra stora hjärnor speciellt, måste vara ekonomiska eftersom
vår hjärna förbrukar tjugo procent av den tillförda energin till kroppen som
intas i form av mat, mest av alla däggdjur på jorden förmodligen. Det enda
däggdjur jag kan komma på skulle kunna mäta sig med människans hjärnas
energiförbrukning är möjligen delfinen som har en större hjärna än människan.
Men å andra sidan så väger delfinen mer än en man och därmed så förbrukar
hjärnan mindre av djurets tillförda energi i procent. Delfinhjärnan liksom
valhjärnor och möjligen elefanthjärnor är större än människans hjärna ändå, och
det är det som räknas! Människan skulle i snitt kunna väga 1000 kilo om en
miljon år, men med en lika stor hjärna som vi har idag så skulle vi vara lika
smarta som idag och inte ett dugg mer. Därför kan man inte räkna hjärnans
intelligens för en art i förhållande till djurets vikt, endast i förhållande
till hjärnans vikt. Men inte ens det är ett bra kriterium för att mäta en arts
intelligens.

Vi vet att människan kan träna upp sin intelligens på olika
områden, vi kan lära oss ett instrument, vi kan träna upp vår matematiska förmåga
etc. Åtminstone som barn kan vi göra det och skörda frukterna som vuxen. Men
som jag sade så tror jag att varje individ har en övre gräns för hur duktig den
kan bli inom ett område, och varje område vi tränar upp tar upp mer plats i
hjärnan på bekostnad av andra områden. Man kan se det när man skannar
specialbegåvningars hjärnor när de använder sin begåvning. Så vad utmärker då
en universalbegåvning? En universalbegåvnings hjärna är mer ekonomisk i den
meningen att hjärnan kan vara mindre men ändå ha en högre kapacitet. En
universalbegåvnings hjärna har fler neuronkopplingar per kubikcentimeter hjärna
än andra hjärnor. Därför så är intelligens nog även en fråga om arv. Fast alla
kan bli bättre än genomsnittet på något! Men bara ett fåtal kan bli bättre än genomsnittet
på allt, och jag är inte en av dem, med en IQ på 98 enligt Mensas riktiga
inträdestest, det test man får betala för.

Mensas intelligenstest varierar i
svårighetsgrad beroende på om du betalar för det eller inte

Mensas riktiga test är mycket svårare än deras ”locktest”
och skiljer sig åt i designen eftersom de lurar folk genom att göra testen så
att nästan alla klarar deras locktest och sporras att göra deras riktiga
inträdestest som ju kostar flera hundra kronor att göra. Folk med en IQ på runt
hundra klarar nästan alla locktestfrågor, men när det blir dags att göra allvar
av sina förhoppningar om att dokumentera att man är ett geni, så tas man ned på
jorden omedelbart när man gör det verkliga testet som alltid sker vid en för
tillfället avsedd lokal tillsammans med andra, i regel män. I alla fall så
skrev man det riktiga testet i för ärendet tillfälligt avsedda lokaler för en
fem-sex år sedan. Jag bryr mig inte så mycket om att jag blev lurad, jag fick
ju i alla fall veta en gång för alla att jag inte har någon hög IQ.

Jag är en strategiskt och taktiskt tänkande specialbegåvning,
jag har ”tänkandet” som Göran Persson kallade det och skulle göra bra ifrån mig
som politiker eller militär (strategi och taktik), men knappast i den
akademiska världen eller i det högt tekniska näringslivet, i alla fall inte så länge
som de inte kör med Kanonundervisning. Göran Persson är förmodligen också
ganska dum IQ-mässigt, men försök som Mensa-medlem att snacka ner honom, det
går bara inte för det är en helt annan typ av tredimensionell strategisk och taktisk intelligens! Detsamma gäller nog George W Bush i någon
utsträckning. Göran Persson träffade W en gång och ansåg honom vara
intellektuellt klart underskattad, även om han påpekade att W gärna använde sig
av fusklappar. Men just därför att våra hjärnor kan aktivera stora områden för
strategiskt och taktiskt tänkande, var det nu än kan sitta, på ett eller flera
ställen, så kan vi excellera inom ett specialområde som i den mycket spatialt
orienterade politiska världen. I den akademiska världen är vi nollor om vi inte
samtidigt har en hög IQ, för där prioriteras ett dynamiskt och prövande men
tvådimensionellt nytänkande vid uppsatsskrivning, inlärning, dissertering etc.,
som i typ matematik som är dikotomisk till sin natur och där man följer
regelsystem och ett ”öppet” och eliminerande tänkande där man avslutar varje
delproblem och är bra på att tillgodogöra sig alla möjliga faktorer som går
förbi människor som mig, och strukturera dem innan man går vidare till nästa
steg och nästa steg för att lösa resten av ekvationen. Jag vet inte hur jag
annars ska formulera det. Inte för att jag inte kan vara dynamisk, men som
politiker följer jag en strikt kontinuitet och tänker och löser problem genom
mina inlärda erfarenheter som hela tiden byggs på men vars byggnadsställning
aldrig kan flyttas genom prövande nytänkande, till skillnad från hur en duktig
plastisk men regelföljande matematiker tänker. Den bästa matematikern har
mycket av båda formerna av intelligens, den matematiker som har mycket av ”tänkandet”
också, typ killen som tänkte ut att universum var ”munkformat”, kan applicera
matematik på sin högst spatiala världsbild av det munkformade universum och
tvärtom. Den som läser min vetenskapsblogg i sin helhet kan se exempel på vad
jag menar med att ha en ”spatial världsbild”, där är jag oslagbar. Jag har bara
likar och ingen som slår mig, när det kommer till spatialt tänkande, det är
sant! Sedan att inte allt jag skriver är korrekt är en annan sak, för jag
kanske inte har alla riktiga premisser för att dra korrekta konklusioner.

En spatialt tänkande like till mig var Olof Palme, en annan
var Ronald Reagan och en tredje är Krister Renard – skapelseteoretikern. Ja det
är sant, även en kristen bibeltroende man eller kvinna kan vara ypperligt
intelligent, tro handlar inte om vilken IQ man har och Krister Renard är en
framstående matematiker till sin profession. Men han valde att undervisa
gymnasieelever de sista åren av sitt yrkesverksamma liv, högst sannolikt på
eget initiativ. Om du har en hög IQ men ändå inte kan se, efter att ha läst Renards
hemsida alt. blogg, att Krister Renard är en första klassens tänkare fullt i
klass med Albert Einstein (Krister skulle nog protestera, men det hjälper inte
för han är det han är och har de förmågor han har), så är du inte så intelligent
som du hoppas! It takes an equal genius to spot a genius. Själv började jag min
intellektuella bana väldigt sent i livet, så jag gör en del nybörjarfel när jag
uttrycker mig som en intellektuell, nybörjarfel som om jag var ung skulle
överses av vuxenvärlden, men som nu när jag är 46 år gammal nog renderar en del
skratt och spe från mindre stora tänkare med akademisk skolning. Men det krävs
ingen hög IQ för att lära sig svåra ord, endast intresse! Men oftast är det dem
med en hög IQ och som läser eller jobbar på universitetet, som har intresset
ändå, fast inte jag.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 4/8/2011

Posted in Matematik, Människans hjärna | Taggad: , , | 4 Comments »