Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Postkristida stabilitet vid en hyperinflation

Posted by Roger Klang på september 5, 2011

Anders Borg!

För att minimera skadeverkningarna av en eventuell
hyperinflation kan man kanske ha en mekanism som tillåter att man fryser
tillgångarnas värde i tiden för privatpersoner, liknande som man idag vid
lågkonjunktur garanterar banker att de inte kan gå i konkurs. Mekanismen kan
vara avsedd att slå till vid en av riksbanken beräknad inflation på t.ex. 100
procent årligen, alt. 50 procent två månader i rad (vilket är den
inflationstakt som konstituerar en hyperinflation). När och om hyperinflationen
reverseras så är det tänkt att det nominella värdet på människors sparade
pengar automatiskt ska återställas vid en tidpunkt som riksbanken fastslår,
till nivån som förelåg den dag mekanismen på marknaden slog till, förutsatt att
privatpersonen inte har tagit ut sina pengar efter det datum som slagits fast
för frysningen av tillgångarna. På så sätt kan en privatperson bara förlora
halva sina besparingar och aldrig mer. Det som är nationalekonomiskt
fördelaktigt med ett sådant system är att man motverkar paniska beslut som att
spararna tar ut sina pengar och handlar varor och mat för dem under tiden som
ekonomin faller i bitar. På så sätt förebygger man hyperinflation i första
rummet, samtidigt som man värnar privat ägande över tiden och skapar en grund
för efter-kristida stabilitet och rättvisa baserad på de besparingar individer
hade innan hyperinflationen slog till. Det värde som fryses ska beräknas på
köpvärdet på den internationella marknaden, det ska vara det som ska vara
referensramen. Det måste vara den internationella marknaden som är
referensramen. Hyperinflation är alltid en lokal eller nationell företeelse.
Det finns alltid någon utanför landet som tjänar på det landets hyperinflation.
Det är tveksamt om ett så stort land som Kina kan drabbas av hyperinflation.
Det största landet hittills som drabbats av hyperinflation är väl Tyskland. Och
dem som tjänar på det i utlandet måste vara fler än de som förlorar på det i
landet med hyperinflation, för att det ska kunna uppstå hyperinflation i ett
land som Tyskland. Man kan drabbas av hyperinflation på grund av omvärldens
utsugning, som Tyskland 1922-23, eller så kan man skapa sin egen
hyperinflation, som Robert Mugabe gjorde i Zimbabwe. Man vet att dollarn alltid
genomgår en snabb hyperinflation när dollarsedlarna tar sig in i stater i
tredje världen. Dollarn förlorar sitt värde ganska rejält så fort de tar sig in
i landet. Men man kan ändå fastställa ”kursen” på dessa svarta pengar. Ett sätt
att värdera de svarta dollarsedlarnas värde i Mellanöstern är att titta på vad
det kostar i dollar för en familj att fly från sitt land till en väststat. Summan
ligger på runt 100 000 dollar. Denna summa kan användas som referensram
för den svarta dollarvalutans värde i arabvärlden, tillsammans med värdet på
den avancerade vapenförsäljningens till dessa länder mer gråa marknad eller
bytesmarknad (oljans värde). Vad det gäller dollarns värde i norra Afrika så
kan man ha som referensram de summor som piraterna från Somalia i Adenviken
begär i lösensumma för att släppa gisslan och fartyg. Utan att ta med i
beräkningarna den svarta marknadens dollarsedlar i tredje världen, är det svårt
att bilda sig en korrekt makroekonomisk uppfattning om världsekonomins
hälsotillstånd. När värdet på de svarta dollarsedlarna är högt och stiger i
tredje världen, så kan man dra slutsatsen att ekonomin i väst framöver går
bättre. När värdet på de svarta dollarsedlarna genomgår en inflation och
dollarsedlarna ökar i antal i tredje världen, så kan man räkna med att ekonomin
i väst går sämre. Om man känner till de här reella värdena för dollarn i
arabvärlden och Nordafrika och använder dem som referensramar så blir det också
mycket lättare att ta tempen på världsekonomin, så att man kan veta när det
börjar gå mot en ny i västerlandet regional eller möjligen en global kris. Ju
fler dollarsedlar som tar sig till tredje världen, och desto högre inflation på
sedlarnas värde där, desto starkare indikator på att världsekonomin håller på
att gå överstyr. Men också USA:s statsskulder är en viktig indikator på hur
illa det kommer att gå. Ett tecken på sundhet i den amerikanska ekonomin skulle
vara att Obama och USA inser att de måste börja betala av på statsskulden, och
inte bara höja skuldtaket, men det tycks inte ske.

Om inte annat så kan man genom mina förfarandesätt
tidigarelägga diagnosen på vårt lands- och den globala ekonomin, samt minimera
skadeverkningarna av en möjlig hyperinflation i Sverige.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 5/9/2011

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: