Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Archive for the ‘Biologi’ Category

Multiversum

Posted by Roger Klang på mars 23, 2014

Multiversum

Vad är det som säger att universum måste sluta först vid ett multiversum? Om inte det idag kända universum är hela universum så behöver inte heller vetenskapsmännen och kvinnorna dra gränsen vid multiversum. Det kan lika gärna finnas ett större universum efter det då multiversum anses vara bara nästan oändligt. Efter detta multi-multiversum kan det finnas oändligt många multiversum i all evighet, för varför stoppa vid ett multi-multiuniversum?

Det behöver inte vara just den här enheten – universum som vi känner det – som är störst. Men det finns heller ingen anledning till att hävda att det måste finnas något multiversum som är större.

Ett multiversum skulle i och för sig kunna förklara varför vi lever i ett universum som är så finjusterat att det är precis anpassat för att producera intelligent liv som kan begrunda över Multiversum. Men man skjuter bara problemet med skapelsen framför sig hela tiden.

Men hur mycket Stephen Hawking och hans agnostiska eller ateistiska kamrater önskar så kan de inte utesluta att det finns en Gud. För det spelar ingen roll hur stora universum som det kan finnas, man kan ändå inte göra sig av med en möjlig skapare hur många multiversum som än finns. Då kan vi lika gärna stanna där vi är idag, och godta ett (1) universum utan att utesluta det obevisbara, att det kan finnas ett ännu större multiversum. Jag betvivlar att man kan göra matematiska beräkningar som är valida och stödjer teorin om ett möjligt multiversum. För varför ska man tillämpa vårt synliga universums matematiska lagar på en massa andra konstiga naturlagar i multiversum? I vilket fall som helst så är jag säker på att man inte kan göra matematiska beräkningar som stödjer teorin om multiversums UPPKOMST, när man inte ens matematiskt kan bevisa kausaliteten till det synliga universums tillkomst.

Frågan är var man ska stanna. Först visste människan att jorden var universums centrum. Sedan så blev plötsligt solen centrum för vårt solsystem. Långt senare förstod vi att lever i en galax. Strax därefter levde vi i en galaxhop bland miljardtals andra galaxer. Och nu säger de, utan att kunna se eller detektera detta mystiska multiversum, att vårt universum bara är ett bland ofantligt många universum med olika betingelser och naturlagar. Och vilka är dessa naturlagar frågar jag då? Matematik och naturlagar synes komma i en och samma tappning och är beroende av rummet, tiden och massan. Jag kan inte föreställa mig ett universum utan dessa tre faktorer.

Kanske kan man gå för långt. Var är det rimligt att sätta gränsen för universum eller multiversums utsträckning? Någonstans måste man hålla igen fantasin och lita till det sunda förnuftet, i synnerhet som det fullständigt saknas empiri för ett multiversum.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 23 mars 2014

Annonser

Posted in Big Bang, Biologi, Etnologi, Evolution, Evolution och Gudstro, Livets uppkomst, Matematik, Människans hjärna, solsystemet, Universum | Taggad: , | Leave a Comment »

Svärmintelligens

Posted by Roger Klang på oktober 22, 2013

Svärmintelligens finns därför att chanserna för ett bytesdjur (en enskild fågel) att överleva en enskild attack av en rovfågel mot svärmen ökar tusenfalt. En fågelsvärm kan bestå av upp till 500 000 fåglar. Om en enskild frisk fågel, som inte befinner sig i en svärm, blir jagad av en rovfågel så klarar den sig kanske 5 ggr av 6. En enskild fågel, som befinner sig i en svärm, klarar sig uppskattningsvis 499 000 gånger av 500 000 om svärmen har maximalt antal fåglar i sig. Jag räknar här med att svärmen underlättar för rovfågeln att fånga ett byte, på samma gång som den förvirrar fågeln. Svärmen gör att rovfågeln får många chanser och därför räknar jag med att den får tag i ett byte varje gång den vallar en svärm. Det betyder att för att bli tillfångatagen så måste en fågel leva i genomsnitt genom 500 000 attacker. Dessutom så ökar chanserna för bytesdjuret att komma undan även om det är sjukt. Att valla fåglarna är rovfågelns taktiksvar på svärmen. Det är möjligt att rovfåglarna även besvarar bytesdjurens taktik genom egna kombinerade attacker för att enklare kunna splittra upp bytesdjuren så att de lättare kan rikta in sig på ett enskilt bytesdjur.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 22 oktober 2013

Posted in Biologi | Taggad: , | Leave a Comment »

Tidslinjen och Riemannhypotesen

Posted by Roger Klang på oktober 31, 2012

Tidslinjen och Riemannhypotesen

Livslängden hos ett djur och människan avgörs av tre samverkande faktorer:

  1. Artens individstorlek
  2. antalet avkommor som överlever in i vuxen ålder
  3. överlevnadsfördelar i befintlig miljö och med befintlig konkurrens

Vad har det här att göra med tidslinjen och Riemannhypotesen? Jo, jag tror att vår egen personliga levnadstidslinje har att göra med en energikonserveringslag i slutna system som jorden (Tellus). Om det inte hade varit för tyngdkraften från jorden så hade måhända vår egen tidslinje varit ”konsekvent” och vi hade levat för evigt? (Men då hade inte evolutionen behövts eller kunnat finnas.) Med ”konsekvent” menar jag att tiden hade gått lika snabbt för allt och alla varelser överallt. Livsformers uppkomst med liv, avkomma och död är enligt min teori endast möjligt i energikonserverande slutna system som jorden, och evolution är en nödvändighet för liv, eller en naturlag. Jag kan tänka mig att varelser på andra planeter i andra solsystem lever kortare alt längre generellt överlag, beroende på hur tung deras planet är.

De säger att tid hoppar. Kanske hoppar inte tid med jämna intervaller? Kanske hoppar tid enligt Riemannshypotesens raka ”primtalslinje”? Kanske är den vanliga talserien (1,2,3,4,5,6…) i själva verket beskrivningen av en tidslinje där primtalen utgör nuet för stunden i hoppande tidsintervaller?

Kanske bestod ett av de två ”Branen” som universum sägs härstamma ifrån av de matematiska lagarna, en rät tidslinje som talserien? Kanske bestod det andra Branet av ren lägesenergi? Och sedan fördes de samman och vi fick Big Bang. Men varför får vi då inte nya Big Bangs varje gång ett svart hål bildas? Eller får vi det? Det kan jag inte svara på.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 31 oktober 2012

Posted in Big Bang, Biologi, Evolution, Livets uppkomst, Matematik, solsystemet, Universum | Taggad: , , | Leave a Comment »

Intelligensen hos människan en variabilitet

Posted by Roger Klang på augusti 24, 2012

Albert Einstein som ung

I naturen får inte intelligens vara 100 procent nedärvt, eftersom det förekommer bland Homo Sapiens att regimer rensar ut intellektuella. Därför kanske hög intelligens avgörs av minst 50 procent miljöfaktorer. Robert Plomin, beteendegenetiker, bygger sin forskning på den nya molekylärgenetiken. Han arbetar på Institute of Psychiatry i London och är en av världens främsta beteendegenetiker. Enligt Plomins och andras forskning så finns det ingen en och samma utmärkande gen som skapar ett geni, men det finns däremot enligt Plomin en gen för normalintelligens på IQ-skalan. Detta är intressant! I ett samhälle så krävs det att majoriteten är normalintelligenta så att det finns några som kan göra okvalificerade jobb. Jag spekulerar lite om det inte efter utrensningar bland intellektuella i ett samhälle, denna normalintelligens-gen kan sättas ur spel för en del av den kvarlevande befolkningens tillblivna barn så att det alltid finns högpresterande individer i ett samhälle. På samma sätt finns det kanske en eller flera gener för högermänniskor och en eller flera gener för vänstermänniskor, så att ett samhälle behåller sin politiska jämvikt i det långa loppet även om utrensningar görs. Platon kallade människan ”Det politiska djuret”. Jag har ännu inte hört talas om ett politiskt homogent samhälle. Ett politiskt homogent samhälle i samhället – ja, men inte en hel nation. Nåväl, det är bara spekulationer.

I alla fall, för att återgå till vilka miljöfaktorer som är viktiga för att någon ska utveckla en hög IQ. Jag vet att min mor ”lär” sina barnbarn hur de ska lösa problem när de leker, t.ex. bygger lego. Istället för att låta barnen fundera ut hur de ska lösa ett problem så intervenerar hon genast och visar barnet hur det ska göras. Det har gått så långt att barnen när de leker börjar fråga hur de ska göra härnäst när de ställs inför ett problem. Jag måste utgå ifrån att hon gjorde samma sak med mig som hon gör med sina barnbarn. Jag har en IQ på 98. Om barn själva får lära sig hur de ska lösa ett problem utan att någon vuxen talar om hur, så är det också troligt att det barnet, om barnet inte har normalintelligensgenen, utvecklar en hög IQ. Och man vet att det är många barn som anses högintelligenta som barn, som tappar sin förmåga, eller åtminstone inte blir någonting viktigt.

50 procent av de som har anlag för intelligens måste befinna sig i de lågpresterandes skara med tanke på Homo Sapiens benägenhet att rensa ut intellektuella i vissa styren.

Men det finns olika sorters intelligens, det finns IQ och det finns spatial tankeförmåga och säkert många andra typer av specialbegåvning typ musikalisk förmåga, arkitektonisk förmåga och konstnärlig förmåga, och det finns även emotionell intelligens. När det gäller specialbegåvningar så kan det röra sig om IQ-intelligenta, men det kan också röra sig om en Idiot Savant som slår både högintelligenta människor och datorer på näsan inom sitt specialintresse. Det är fortfarande fråga om en mätbar eller uppskattningsbar intelligens! Man kan träna upp funktionella områden i hjärnan, typ som musiker gör, men det sker på bekostnad av, eller åtminstone i symbios med andra hjärncentra så att den berörda delen av hjärnan kan användas i andra kognitiva sammanhang också. Att man kan träna upp förmågor vet man genom att man har skannat musikers hjärnor när dem arbetar och jämfört med normalmänniskors hjärnas aktivitet i nämnda områden i hjärnan, och det skiljer mycket i hur stor del av hjärnan som används för uppgiften. Det är likadant med matematiker kontra normalbegåvade människor.

Även om min mor visade mig hur Jag skulle ”lösa” problem innan jag fick en chans att göra det själv, så tog jag mig samtidigt friheten att leka i grusschakt, skogar, på bilskrotar och på byggen som barn. Jag var en vilding och jag tror att jag har det att tacka för min välutvecklade spatiala (rumsliga) kognitiva förmåga. Det var ingen där som visade mig hur jag skulle hantera världen, jag fick lära mig själv tillsammans med mina kamrater.

En annan faktor som jag har tänkt på kan skilja hög IQ-personer från spatiala begåvningar åt i samhället är politisk tillhörighet. Universitetsprofessorer och dylikt är påfallande ofta vänstermänniskor. Dessa har överlag en högre IQ än andra yrkesgrupper i samhället om man ska jämföra med t.ex. byggnadsarbetare eller tavelinramare eller bilmekaniker. I USA och den anglosaxiska världen lägger man större vikt vid Kánonundervisning än i Sverige. Det tjänar spatiala begåvningar på. I Sverige så trycks spatiala begåvningar ut ur begåvningsreserven på universitet och högskolor, eftersom de högre utbildningarna är anpassade till IQ-begåvade. Är det medvetet så, eller är det en naturens nyck, att den som sitter på makten förskansar sig i maktens korridorer, i vårt lands fall vänsterrörelserna? Naturligtvis finns det reaktionära IQ-begåvade och det finns radikala spatiala begåvningar också. Ingenting är absolut.

Förr i tiden, i början av förra seklet, så var den genomsnittliga IQ-nivån hos människor lägre, och dem lekte som jag gjorde när jag var barn. På den tiden var Kánonundervisning mycket viktigare i Sverige, och den genomsnittlige akademikern var alltigenom för kung och fosterland! Så det styrker mina teorier om den politiska hegemonin i den akademiska världen, idag vänster – för hundra år sedan höger. Det styrker samtidigt att det finns någonting som heter spatial intelligens som är skild från IQ hos det politiska djuret.

Spatiala begåvningar är särskilt bra på politik, geostrategi, strategi och irregulär sådan. Men även folk med hög IQ förstår sig på sådant som strategi, fast de har ingen egen utgångspunkt och kan inte kasta fram en egen geostrategi utifrån vår utgångspunkt, det är alltid andras geostrategi de utgår ifrån. ”Så här ligger läget. Om de gör så, så blir det så. Den och den riskerar det. Det kan bli bråk där och där. Och bla, bla, bla.” De kan säkert tänka ut vad den och den tänker, vill och kan, för de har ju en hög IQ och kan ibland sätta sig in i hur folk tänker precis som jag och alla andra kan. Men de har inte förmågan att komma upp med något eget, de gungar i andras säkerhetsstrategi. Jag kallar sådana människor för den banala ondskan. Det betyder att i USA och i Israel så är människor godare än gemene man i Sverige, vare sig de är vänster eller höger. Faktum är att det skulle förvåna mig om det fanns några svenska patrioter med hög IQ utan att samtidigt ha en hög spatial förmåga också.

Världens smartaste människa anses vara en outbildad lågpresterande men mycket allmänbildad man i universitetsnivå. Han har inget viktigt jobb och efterfrågas av ingen. På så sätt tillhör han inte den intellektuella eliten och kan inte bli utrensad. Jag tror att intelligens på hög nivå har att göra med multipla gener såväl som miljö. Vill man ha barn som blir IQ-intelligenta så ska man stimulera dem och låta dem lösa problem själva tills dem kommer och frågar Dig hur man ska göra. Låt dem då tänka lite till innan du ger dem svaret eller ledtrådar. Men vill man ha barn med hög spatial kognitiv förmåga så ska man låta barnen leka fritt och bara begränsas av sin egen fantasi. Men de får nog inte ha normalintelligensgenen.

Människohjärnan är begränsad, man kan inte växa upp och utveckla 190 i IQ samtidigt som man har motsvarande spatiala intelligens. Det finns inte plats för det i hjärnan, det är olika sätt att tänka. Man kan kanske ha som mest 160 i IQ och motsvarande i spatial kognition. Det finns vissa tester som mäter spatial förmåga, jag kommer ihåg när jag mönstrade och vi fick vika en ”kartongorm” i huvudet utifrån en tvådimensionell platt eller icke-vikt kartong på papper. Det var ett mycket lätt test tyckte jag, även det som förmodat skulle vara de svåraste kartongormarna. Jag vet inte vad jag fick för resultat, men jag fick göra telegrafitestet vilket endast de som hade presterat bra på intelligenstesterna fick göra, och min mönstringsförrättare sade att ”jag var smart som en räka”. Han måste ha menat att jag var klok eftersom jag fick göra telegrafitestet. 160 i IQ och motsvarande i spatial förmåga är nog den mest allsidiga intelligens som en man kan ha, av mig godtyckligt satt. Einstein hade 160 i IQ, men han hade också en anmärkningsvärt hög spatial kognitiv förmåga. Det är inte så extremt mycket i Nobelpristagarsammanhang IQ 160. Likväl så var det denne man, som underpresterade på universitetet och jobbade som patenttjänsteman, som löste universums vid tiden främsta gåta. Det finns ingen nedre gräns för hur dum man kan bli både IQ-mässigt och spatialt, men det finns en gräns som jag tror omöjliggör att någon människa någonsin inom de närmsta 100 000 åren kommer att uppnå 180 i IQ och motsvarande i spatial kognitiv förmåga.

Kanske ingen annan än Einstein kunde tänka ut relativitetsteorin vid tiden? Det krävs en mycket hög spatial förmåga för att tänka ut relativitetsteorin och förstå den. Att förstå den matematiskt behövs det en hög IQ för, därför att man måste kunna tillgodogöra sig högre matematik. Einstein hade för övrigt problem med den högre matten och fick ha en privat undervisare. Vid tiden för när han tänkte ut den speciella relativitetsteorin så var han inte särskilt kunnig i matte och använde ingen heller. Han tänkte ut relativitetsteorin före han kunde förstå den matematiskt. Jag känner att jag skulle kunna ha tänkt ut relativitetsteorin, för jag förstår den intuitivt. Jag kan inte förstå den matematiskt för jag kan inte högre matematik, men jag förstår den spatialt. Det var väldigt smart tänkt av Einstein, absolut, men det var inte svårare än att jag kunde ha tänkt ut den själv. Jag vet nämligen vad som triggade Einsteins funderingar. Det hade att röra sig om det här med den felaktiga och konstlade ad hoc-teorin ”etern”, jag kommer inte ihåg exakt vad det var som triggade Einsteins tankar tyvärr. Men många människor tror att Einstein kastade fram relativitetsteorin utan att ha någon infallsvinkel. Det är inte sant! Möjligtvis kan man säga att det inte förelåg någon empirisk grund för Einsteins uttänkta teori.

Att Einstein gick och sög på äran för relativitetsteorin utan att bestämt och tydligt berätta för folk vad det var som triggade hans tankar berodde sannolikt på att han ville framstå som det superintelligenta geniet som slog alla andra i tänkande. Han var inte speciellt ödmjuk på det sättet. Han var ödmjuk på många sätt när det kommer till människan Einstein, moral och sådant, men inte när det gäller makten som kommer av att betraktas som världens största geni. Men relativitetsteorin var enligt min mening inte 1900-talets mest genialiska bedrift, då var kvantmekanikteorin en större bedrift. Det var intelligent, men det var inte så intelligent som folk tror. Jag förstod direkt när jag läste om ad hoc-teorin etern som Einstein tog utgångspunkt ifrån, att det där problemet skulle jag också ha startat ifrån och kunnat tänka ut Relativitetsteorin. Men det skulle förmodligen ha tagit även mig flera år att räkna ut den. 1905 kom den speciella relativitetsteorin och han arbetade åren 1907-1916 på vad som skulle kallas den allmänna relativitetsteorin. Men saken är den att jag inte är unik på något sätt, jag har mina kognitiva likar i Palme, Hitler, Reagan, Krister Renard och diverse okända individer i samhället!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 24 augusti 2012

Posted in Biologi, Matematik, Människans hjärna | Taggad: , , | Leave a Comment »

Climategate

Posted by Roger Klang på november 10, 2010

Tvisten om ”hockeyklubban” har växt till liv ännu en gång. ”Hockeyklubban” är en eufemism för en brant framtidskurva på många klimatdiagram.

Climategate startade med en mejlväxling mellan professor Phil Jones, Director på University of East Anglia Climate Research Center, och professor Michael Mann, Pennsylvania State University, bägge klimatkramare. Klimatforskare Gavin Schmidt på NASA:s klimatforskningsinstitut fick sin dator hackad, och på det sättet kom klimatskeptikerna över mejlväxlingen mellan Phil Jones och Michael Mann. Att hacka NASA:s datorer är ett allvarligt brott, men det bör inte blandas ihop med den information som redan kommit allmänheten till del. Hackern däremot borde hamnat i fängelse! Det som hände är olyckligt, men vi bör se det dikotomiskt. Två skilda saker alltså! Efter skandalen, och då menar jag inte den skandal som inte blev till, datorhackandet av NASA, utan den andra skandalen, döljandet av klimatdata, mejlväxlade Stephen McIntyre (lobbyist) och Ross McKitrick, professor i ekonomi University of Guelph, bägge två ledande klimatskeptiker, med klimatkramarna Jones och Mann. Kontroversen gäller ”Hide the decline”, som McIntyre och McKitrick menar är ett bevis för att forskarna Jones och Mann manipulerat sina data. Det handlar om ett klimatdiagram som går tusen år tillbaka och hundra år framåt i tiden, samt ett dokumenterat smusslande med en av diagrammets beräknade kurvor i det. Från och med 1960 så blir diagrammet spekulativt och bygger inte på varierande mätdata, smusslandet gäller en av kurvorna som viker av efter 1960. Det frekvenslika diagrammet övergår efter 1960 till brant stigande släta linjer, eller i detta specifika fall – det diskuterade avlägsnandet av 1 brant sjunkande kurva som skulle vara där bland tre brant stigande kurvor. Med andra ord så diskuterade mejlledes Jones och Mann bara avlägsnandet av kurvan, de hade inte presenterat diagrammet i officiella sammanhang ännu, och det var förvisso tvivelaktig forskning men i Manns och Jones perspektiv så var kurvornas branta uppgång efter 1960 spekulativa! Vad de skulle ha gjort var naturligtvis att ta med varierande mätdata från efter 1960 och dra ”hockeybladskurvan” brant uppåt efter år 2000 på diagrammet åtminstone. Detta vore i och för sig också spekulativ forskning. Anledningen till att de utelämnade varierande mätdata från så långt tillbaka som efter 1960 kan vi bara spekulera i, det verkar i alla fall vara ovanligt korkat och starkt känslodrivet, det är min hypotes! Det som McIntyre och McKitrick reagerar på är att en av de fyra kurvorna viker av brant nedåt och därför utelämnades av Phil Jones. Jag tänker inte diskutera detta vidare här, jag tänker istället ifrågasätta tre saker:

1)      Att slutet på kurvan är hypotetisk efter 1960. Jones och hans kollega bestrider inte detta, tvärtom så publicerade de redan från början enligt utsago att de ansåg att slutet på kurvorna var otillförlitliga. Varför då namnge diagrammet ”hockeyklubban”, borde det inte heta ”ofärdiga hypotetiska kurv-avikelser”, typ? Det är ju inget vetenskapligt fullständigt och tillförlitligt diagram om siffrorna efter 1960 är otillförlitliga, och att därför ge diagrammet en eufemism (hockeyklubban) som insinuerar forskningens soliditet är oärligt! Nu ska man komma ihåg att en del andra hockeyklubba-diagram har Hertzlika frekvenskurvor ända fram till 2000-talet. Dessa visar på att en temperaturhöjning överlag, med en del tydligt markerade dykningar över kortare tid (några år), har ägt rum från 1990 fram till våra dagar, men det är en högst spekulativ brant stigande hypotetisk temperaturökning som presenteras efter 2010. Att denna Hertzlika kurvas stigning för 90- och 00-talet beror på växthuseffekten efter 1990 kan därför ännu inte anses statistiskt fastslaget, eftersom den både stiger och sjunker tillbaka något flera gånger under loppet av så kort tid – 1990-2010, och att kurvan dessutom inte når anmärkningsvärt högt i diagrammet, utom just på den spekulativa delen. De närmsta 20-30 åren kommer därför att bli avgörande för klimatdebatten.

2)      Hur kan det vara så att de uppgifter som kommer efter 1960 förklaras vara otillförlitliga och helt utelämnas i Jones forskning annat än som rent spekulativa faktorer, när det är just mätningarna efter 1960 som har förbättrats och blivit fler och tillförlitligare och mer varierande än de föregående 100 årens mätningar? (En möjlig förklaring är naturligtvis att McKitrick och McIntyre har rätt i den kritik mot Jones som kallas för ”Hide the decline”.) Och om de nu inte har några tillförlitliga uppgifter efter 1960, varför i helvete har då den utelämnade kurvan i Jones forskningsdiagram drivits nedåt i en jämförbar motstående vinkel och utsträckning mot de uppåtgående linjerna? Hursomhelst så har klimatalarmisterna fått vatten på sin kvarn, enligt dem själva, först efter 1960. Det är först då som klimatförändringarna har ägt rum om jag har förstått det rätt att klimatalarmisterna menar. De har fått stort medieutrymme fram till tiden då de första mätbara förändringarna i temperaturen kunde fastslås i början av 2000-talet, vare sig dem är tillfälliga eller permanenta, och vare sig dem beror på människan eller naturen. Jordens medeltemperatur sägs ha stigit med 0,8 grader plus minus någon tiondels grad, men vad det kommer utav kan man bara spekulera i.

3)      Hur är det med nutida mätningar av årsringar på träd, islager på Antarktis och tundra i Sibirien tusen år tillbaka eller mer? Man kan fråga sig hur i helvete de har mätt det de påstår att de har mätt, årsringar på träd? Har de ens brytt sig om att mäta årsringar på träd i Amerika, Europa och Asien diakront, eller har de nöjt sig med att mäta årsringar inom en begränsad area i Nordamerika? Varför nämnde de ingenting om is-borrningar i Antarktis och tundraborrningar? Var de har mätt det de har mätt, och med vilka metoder, är av största vikt!

Tvivelaktig forskning, och tvivelaktig framställning av forskningen och av Climategate på Vetenskapens Värld

Varken forskarna eller Vetenskapens Värld har varit ärliga med att framställa framför allt siffrorna i diagrammens utformning lättförståeligt och konsekvent, om man ens kunde se dem i bild. Det hade varit möjligt för Vetenskapens Värld att inte beskära bilderna på diagrammen, så att det faktiskt hade gått att utläsa någonting av diagrammen för någon som studerar programmet på SVT! Det hade lätt varit möjligt att beskära bilderna på diagrammen utan att för den sakens skull utelämna någon viktig information på höger sida av diagrammet, eftersom det var på den vänstra sidan som det intressanta stod och bildrutan är bred nog för att visa hela diagrammen. Det får en att börja fundera när man bara ser en beskärd nolla, femma, nolla, femma osv. på vänster sida av diagrammets lodräta stapel på svt.play samtidigt som utfyllnad visas till höger i bild. Ibland kunde man se decennie- och årtalen i alla fall, klart och tydligt på den vågräta linjen av diagrammen. Höjdstaplarnas siffror och dessa stapelsiffrors markeringar skilde sig mycket åt i täthet, i diagrammen man fick se i Vetenskapens Värld, så mycket kunde jag konstatera utan att för den delen kunna utläsa de flesta diagrammen eller siffrornas valör. Forskarna saknade därmed en gemensam referenspunkt och Vetenskapens Världs klippning accentuerade diskrepansen. Jag skulle kunna bemöta i stort sett allting som sägs och allt som visas på bild i programmet från forskare, Vetenskapens Värld och även en del saker klimatskeptikerna säger! Ja, det finns mycket man kan säga om Vetenskapens Värld-avsnittet ”Climategate”, men en sak som jag tyckte var påtagligt var att de blandade bort korten. De klippte ihop programmet bakvänt så att de visade bemötande från klimatskeptiker först och sedan kom de med Alarmisternas försvar för sin dåliga forskning i ett senare skede av programmet. Då har de ju inte dolt någonting, de har visat allt, men de har klippt ihop programmet på ett sådant sätt så att man inte kan tolka informationen flytande, genom att de inte har satt ihop sekvenserna kronologiskt eller kausalt riktigt, om man nu inte går tillbaka och tittar och gör som jag har gjort och studerar programmet noggrant. Kausalt var det ju den dåliga forskningen följt av Climategate, som kom först. Först sedan kom kravet på att Michael Mann skulle lämna ut uppgifter om vad han grundade sin forskning på och som han inte ville lämna ut eller inte hade tillgång till. En av de ledande klimatskeptikerna sade först i programmet att Michael Mann hade hållit inne med uppgifter om väderstationer, att det bara var väderstationernas lokalisering som klimatskeptikerna behövde veta, resten kunde de ta reda på själva. Senare i programmet förklarade Mann oemotsagt att han inte hade de uppgifter som begärdes från honom. Men då hade de hoppat över att nämna att kravet från den ledande klimatskeptikern enbart gällde väderstationernas lokalisering. Det borde ha reitererats, i synnerhet med tanke på att Mann fick sista ordet i ett senare skede av programmet, trots att det borde ha varit klimatskeptikern som fick sista ordet i den kausala kedjan. Och varför sära på uttalandena i denna fråga överhuvudtaget? Det var inte berättigat med ett dikotomiskt upplägg i programmet angående dessa ”detaljer”! På detta sätt är hela programmet klippt. Hade man gjort programmet kausalt och synkront korrekt så hade programmet fått en helt annan innebörd, som det är nu så framstår kommunikationen mellan de ledande klimatskeptikerna och Mann som om den inte har varit rak. Fast de sade ju inte det, utan återigen så blandar de bort korten genom att vare sig ge nödvändig eller tillräcklig information till tittarna, på samma sätt som Michael Mann varken gav nödvändig eller tillräcklig information till den kände klimatskeptikern. Det var ju trots allt den ledande klimatskeptikern och en av de ledande klimatalarmisterna som var inblandade, så man tycker att Mann kunde bistått sin antagonist för forskningens skull, inte minst för att falsifieringskriteriet för vad som är sann forskning ska uppfyllas. Istället blir det överlappande desinformation, dels Jones och Manns bedrägliga forskning, följt av Vetenskapens Världs partiska framställning av den såkallade forskningen. Hade Michel Mann bara gett nödvändig information till klimatskeptikern så hade det varit tillräckligt för att komma ifrån den där situationen. Men det går fortfarande att åtgärda, det är inte försent för Mann än att lämna ut informationen om var väderstationerna som han har använt till sin forskning ligger lokaliserade!

 Alla vet att klimatologin är genompolitiserad och affekterad, oavsett vilket förhållande man har till den. Klimatalarmister = vänster, klimatskeptiker = höger. Det räcker om jag namnger kända miljökramande vänsterpolitiker som Al Gore och Barrack Obama, och på den andra sidan George Bush. Kan du nämna 1 känd och infödd klimatalarmist i klimatalarmisternas hemland USA, som är höger? Så varför framställer Vetenskapens Värld den som en rätt- och felfråga, där rätt är klimatalarmisternas syn på saken och att detta skulle vara byggt på ovedersägliga fakta? Att göra en partsinlaga i form av ett vetenskapsprogram, det är lågt, inte fan löser man klimatproblem på det sättet! Det är knappast någon hemlighet att fram till idag så är det i huvudsak miljökramare som söker sig till utbildningar som involverar klimatforskning, ändå framställer Vetenskapens Värld den bristande diskrepansen inom den akademiska forskningen som om den berodde på oberoende forskares enighet. Den beror på enighet, men denna enighet är inte politiskt oberoende, på den politiska scen som forskarvärlden inom området utgör!

Finns det andra faktorer, bortsett från drivhusgaser, som orsakar drastiska klimatförändringar?

Klimatförändringar har alltid varit partiella över jordklotet, så det är rätt så svårt att avgöra med hjälp av årsringar från ett tusenårigt träd i Amerika hur klimatet var i Norden under vikingatiden. Träden man undersöker bör vara från olika världsdelar och från olika longituder! Men om detta sade dem inget, vare sig Jones eller Vetenskapens Värld, hur det låg till med den saken. Det är avgörande och av yttersta vikt att man tar spridda prover på träd i olika världsdelar för hur temperaturkurvorna gick mellan år tusen och år 1900, för att kunna avgöra om det är något speciellt märkvärdigt med en diagramkurva som avviker från standardvärdet mot tidigare århundraden, vid 1990-2010. Många värden på flera av diagrammen i programmet visade inga märkvärdiga utslag för lilla istiden på 1600-talet här i Norden t.ex.. Det betyder inte att Jones och Mann och de andra klimatalarmisterna har mer rätt i att temperaturen höjts relativt oregelbundet och förhållandevis markant i modern tid i jämförelse med de tidigare tusen åren, det betyder bara att Lilla istiden inte syntes på diagrammen, eller åtminstone så utmärkte den sig inte, och då frös ändå Stora Bält vid ett flertal tillfällen under en kort period. Siffrorna på den lodräta vänstra stapeln på olika diagram skilde sig förstås åt, men frekvenserna i diagrammet gjorde det inte, de var i stort sätt lika, hackiga med vågiga toppar och dalar med samma våglängd. Så man förstår inte varför de visade diagrammen över huvudtaget, för man kunde inte få ut någonting av dem på TV då informationen från dem var otillräcklig. Men den gav den önskade bilden för alarmisterna och Vetenskapens Värld! Jag tycker inte att Vetenskapens Värld har gjort ett oprofessionellt jobb, partsinlaga som det var, jag tror snarare att det är Michael Mann och Phil Jones som har gjort dålig forskning, och det är väldigt svårt att göra ett program om dålig forskning och få det att framstå som att den är korrekt när så många misstag har begåtts i processen, både i själva forskningen och i Climategate och det som följde. Jag är inte klimatskeptiker, jag är inte klimatalarmist heller, jag är snarare av den uppfattningen att jag tror på partiella klimatförändringar på jorden, som kan vara i form av temperaturstegringar på ett ställe och temperatursänkningar på ett annat, det behöver inte bli varmare över hela klotet simultant. Jag tror på sådana förändringar och att de kommer sig av naturliga orsaker snarare än av människan. Men jag utesluter inte att människan kan ha marginell påverkan på klimatet. Fast den huvudsakliga påverkan kommer från tinande tundra i Ryssland och vulkanutbrott och sådant. Jag tror att skogsskövling har en marginell påverkan på klimatet, jag tror att havet betyder mycket och att det finns en balans mellan skog och hav. Jag tror att den syreproducerande algproduktionen ökar när koldioxidhalten i atmosfären ökar. En vulkan som har utbrott släpper i genomsnitt ut mer koldioxid, tungmetaller och sotpartiklar än vad människan gör på ett helt år, bara för att nämna ett exempel. Man bör för forskningens skull dela in jorden i ett antal klimatzoner åtminstone – som Arktisk, Nordisk, tempererad, tropisk och öken. Det blir fem zoner. Och dessutom ska man komma ihåg att sådana zoner kan flytta på sig över tiden, och att fuktighet och torka, snö och regn, och värme och kyla kan förändras mellan dessa zoner inom loppet av tusen år. Jag tror att solen betyder mycket för klimatet på jorden. Men om till exempel tundran i Sibirien tinar och den börjar släppa ut sumpgas så kan det öka på naturliga temperaturökningar på jorden i långt större utsträckning än människans utsläpp av växthusgaser. Jag utesluter inte att människan kan vara den faktor som tippar över den processen. Och då är det både människan, solen och jorden som påverkar växthuseffekten på jorden. Sedan är det en annan viktig faktor som påverkar jorden olika beroende på var man bor, jordens lutning i förhållande till dess bana runt solen. Jordens axel förskjuts, så att vid den tidpunkt då jorden är som längst bort från solen så kan vi här i Sverige råka ha minimalt med solinflöde vintertid.., eller maximalt. Visserligen så är i skolböckerna planeternas elliptiska banor runt solen klart överdrivna (utom för planetoiden Pluto) för att man ska förstå att planeternas banor är elliptiska. I verkligheten så skiljer sig jordens avstånd från solen kanske två procent från när jorden är som närmast solen och när jorden är som längst ifrån solen. Men om dessa två procent sammanfaller med jordaxelns minst gynnsamma träffyta vintertid från solen här i Norden så kanske vi får se en mindre istid i Skandinavien. Hur långa dem cyklerna är det vet väl ingen? Det skulle kunna vara en faktor till drastiska och partiella klimatförändringar. En annan förklaring skulle kunna vara att den magnetiska Nordpolen förflyttar sig över loppet av tid. Men min favorithypotes är att Gud med människans hjälp vill förhindra en istid just nu, och därmed tajmade han människans högsta ”karbon-civilisation” med vår markanta växthuseffekt, med den tidpunkt då det normalt skulle bli en ny istid, så att de tar ut varandra och att resultatet blir ungefär status quo. Annars är ju en istid ”due” (på tiden), eftersom i alla fall jag har hört att en istid kommer vart tiotusende år. Det var i alla fall tiotusen år sedan den senaste istiden försvann. Jag säger detta med glimten i ögat och en portion självironi!

1 chans på 200 att en människoskapad växthuseffekt koinciderar med en motverkande istid

Om man ska räkna med att växthuseffekten är människoskapad och har uppstått som ett resultat av människans aktivitet under de senaste 50 åren, och att en istid kommer vart tiotusende år, så måste man se det som att det är 1 chans på 200 att det skulle vara en slump. Är det så att en människoskapad växthuseffekt tar ut en istid så finns Gud med en sannolikhet av 199 chanser mot 1! Om det nu är så att det är tiotusen år mellan varje istid, som det har nämnts. Men klimatalarmisterna som alltid är vänstersnubbar, och förmodligen humanister de flesta av dem, har väl svårt för att köpa dem följderna av sin egen forskning? Det skulle vara så typiskt i så fall. När man vänder deras egna forskningsgärningar mot dem så förnekar de sin egen forskning helt plötsligt. För om klimatalarmisterna inte får rätt i att temperaturhöjningarna blir markanta i framtiden, ja då blir följden att Gud finns och har intervenerat på jorden, om de skall hålla kvar vid sin ”närmast övernaturliga tro” på uppvärmningseffekten, och sin livsgärning inom ”klimatforskningen”. De måste då erkänna Guds existens med en sannolikhet på 199 mot 1, förutsatt att deras forskning var korrekt! Samtidigt kvittar det vilka intervaller istiderna kommer med för argumentets skull, men inte för sannolikheten för Guds existens. Vilken vision, ateisterna kommer att tvingas välja mellan att tro på Gud alternativt att förneka sin egen livsgärning. Så blir det inga fem- tio- eller femtongradiga temperaturhöjningar över jordklotet överlag, ja då vet ni vad som gäller!

Fraktfartyget Emma Maersk förorenar lika mycket som 50 miljoner bilar

Människans drivhusgaspåverkan är jag inte rädd för. Havens sjukdomar, försurning, övergödning, PCB och tungmetallutsläpp däremot fruktar jag för! Tänk om vi kunde satsa bara en bråkdel av pengarna vi slänger bort i onödan på att motverka  växthuseffekten, på att hålla haven rena och bevara regnskogen istället. Klimatalarmisterna koncentrerar sig på helt fel saker, bilar och flyg, när de borde söka lösningar för fartygstrafikens utsläpp! Flyget är flera gånger miljövänligare än bilen utslaget per person och antal mil, och bilen i sin tur hamnar totalt i skuggan av fartygstrafiken http://rogerklang.wordpress.com/2010/09/19/flyget-ar-kanske-en-liten-miljobov-men-det-ar-ingen-miljobov-for-vaxthuseffekten-varfor-sager-man-inte-det-da/. Det danska rederiet Maersks tusenhövdade fartygsflotta släpper ut över en miljon ton svaveldioxid per år. Det är lika mycket som 9 miljarder bilar (9 000 000 000 bilar) – tolv gånger så många bilar som det finns på jordklotet. Svaveldioxid löser sig lätt med vatten och orsakar försurning. Enbart Emma Maersk, världens största containerfartyg, släpper ut lika mycket svaveldioxid som 50 miljoner bilar (50 000 000 bilar). Tusen fartyg räcker ändå inte långt för att transportera allt det gods världen behöver varje år. Åtgärder mot drivhusgasutsläpp är för snedfördelat för att kunna ha någon effekt på miljön, och resultaten är därmed närmast totalt marginaliserade, förutsatt att drivhusgasutsläpp orsakar miljöförändringar i första rummet. Svaveldioxid vet vi gör det! Det vi verkligen behöver titta på är mängden sotpartiklar och tungmetaller i utsläppen, inte mängden drivhusgaser. Sotpartiklar har betydligt större chans att förändra klimatet än drivhusgaser, om ni frågar mig.

Se även mina tidigare artiklar: http://rogerklang.wordpress.com/2008/10/23/hans-jelbring-vs-erland-kallen/

http://rogerklang.wordpress.com/2009/05/16/isflak-stora-som-gotland-bryts-forvisso-ibland-loss-fran-arktis-men-det-ar-fran-antarktis-som-farhagor-kvarstar/

http://rogerklang.wordpress.com/2009/10/04/geofysikalisk-klimatologi-halften-vetenskap-halften-religion/

http://rogerklang.wordpress.com/2009/12/12/vem-har-bevisbordan-%e2%80%93-klimatalarmisterna-eller-klimatskeptikerna/

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 10/11/2010

Posted in Biologi, Geofysik och klimatforskning, Geologi, solsystemet | Taggad: , , , , , , , | Leave a Comment »

Stenåldersmänniskan såg sig som civiliserad

Posted by Roger Klang på maj 19, 2010

I Vetenskapens Värld såg man hällristningar från en dalgång i italienska alperna, Val Camonica, hällristningar som var identiska med hällristningar på den svenska västkusten för 3000 år sedan, i Bohuslän 220 mil därifrån. http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld

Jag såg om de senaste fynden från stenåldern på Vetenskapens Värld på TV 2. Bland annat hade stenåldersmänniskorna ritat ett kors med en pil intill pekandes mot en hjälmbeklädd man. Någon trodde att det var en symbol för de fyra vindarna. I helvete heller, det var ett högteknologiskt vapen för tidpunkten, en bumerang! En del av hällristningarna var helt enkelt skryt; titta här eftervärldsmänniskor vad vi kunde åstadkomma, vi har det senaste, bumeranger och hjulet och snabba krigsskepp och handelsskepp. En del av hällristningarna var en civilisationers(!) monument. Krigsflottor avbildades. En del av hällristningarna hade religiös innebörd, vilket var ett sätt att forma en institution på barnstadiet. Religion då liksom idag hade antagligen ett inslag av kontrollerande och enande i sig. En del av hällristningarna var en efterlämning till senare generationer så att vi inte skulle glömma dem, precis som vikingarnas runstenar. Hällristningarna hade ungefär samma funktion som när dagens människa lämnade ett budskap genom en bild på en man och en kvinna tillsammans med en skiva med hälsningar i en rymdfarkost, till andra planeters civilisationer att beskåda, bara det att vi svenskar idag är dessa andra planeters civilisationer. Ingen stenåldersmänniska kunde föreställa sig att vi svenskar idag tretusen år senare skulle präglas av samma tänkande som dem själva, fortfarande upprätthållandes frihetsprinciper (med ett c:a 800 års avbrott för kvinnoförtryck). De trodde väl antagligen att kvinnoförtrycket skulle lägra sig för gott över oss en 200-300 år efter deras livstid. Ironiskt nog tror ingen nutida människa att stenålderssvensken hade en avancerad civilisation med ett försvar för mer än en liten enskild stam av människor, eller att olika stammar inom givna territorier hade en gemensam identitet. Vi har totalt missförstått varandra.

Det finns en liten möjlighet att vi hade en liten vikingatid redan på stenåldern där vi exporterade kultur söderut efter att en längre tid ha importerat kultur. Det som talar emot detta förhållningssätt är att rester av de stenåldersskepp som avbildats på hälleberget och som var av samma karaktär som skepp från medelhavet på den tiden, inte har hittats i Sverige när man har hittat andra skepp som liknar de mindre hällristningsskeppen. En sak är säker, människor flyttade från norr till söder och söder till norr under stenålderstiden precis som under vikingatiden (yngre järnåldern) och äldre järnåldern och bronsåldern. Det kulturella utbytet var stort, i synnerhet under vikingatiden, men det började i mindre skala under stenåldern och den megalitiska tiden och byggde upp. Det var även ett blodutbyte är jag övertygad om, för jag har aldrig hört talas om ett kulturutbyte som inte medfört interkulturella giftermål. Som blodutbyte var det ensidigt i form av utländska män och nordiska kvinnor, fram till vikingatiden eller motsvarande. Idag är det nästan bara svenskarna kvar som är precis som stenåldersmänniskan.

Jag har tänkt det här länge: Ingen ska inbilla mig att stenåldersmänniskan var en primitiv vilde. De hade antagligen komplexa samhällsförhållanden, institutionaliserade genom hällstenskonst och skeppssättningar likt dagens grundlag och maktdelning i institutioner som Högsta Domstolen och andra domstolar, vår tids formaliseringar, fast bara i mindre samhällen utspridda över stora ytor. Var skulle t.ex. vi vara utan skrivkonsten och papperet idag? Vi skulle förmodligen knacka in budskap i klippor! Kvinnostöld och kvinnoförtryck har existerat i eoner, minst 50 000 år. Min gissning är mellan 100 000 och 200 000 år, alltså nästan lika länge som Homo Sapiens har existerat, kanske lika länge. Det är tydligt att kvinnoförtrycket har spridits från Afrika och norrut, och förmodligen har den börjat i mindre skala men spridits exponentiellt ibland. Våra förfäder var liksom stenåldersmänniskorna i Val Camonica i Alperna väldigt känsliga och sårbara mot kvinnoförtryckarna eftersom egypterna med sin högkultur var väl instutionaliserade och högkulturella till skillnad från stenåldersmännen som på sin höjd kunde uppbringa ett outdoors Stonehenge på grund av att vi inte var så många och utspridda över stora ytor, men framför allt icke bofasta. Att vi inte var bofasta var en bekvämlighetsfråga, det var helt enkelt softare att vara jägare-samlare än bonde. Enligt Dick Harrisson så jobbade en stenåldersmänniska 3-4 h om dagen, och softade resten. Egypterna var som våra tiders amerikaner. Syd- och mellanafrikanerna var deras mexikanare och afro-amerikaner. Egypten var en stopp och en avledare österut för kvinnoförtryckarnas framfart till norr och egypterna fungerade som socker för flugorna när det kom till kvinnor. Men det är troligt att egypterna och senare de antika grekerna och romarna stal eller lockade till sig våra nordiska kvinnor även om de inte var kvinnoförtryckare, liksom amerikanarna gör idag.

Ovanstående börjar alltså förvandlas till ny forskning från misstankar, i alla fall misstankar hos mig. På samma sätt har jag länge misstänkt att Neandertalsmänniskan blandade sig med Homo sapiens. Det är misstankar från innan de uppmärksammade rönen. Kanske kommer även mina misstankar om att Neandertalsmänniskan inte riktigt kunde försvara sig mot kvinnostöld från Homo Sapiens att bli validerade i framtiden? Det var därför som de uppgick i européernas kultur för 50 000 år sedan, Neandertalmännen lyckades inte åstadkomma en egen kultur som skydd mot kvinnostöld. Kvinnostöld kan som implicit antyds av mig här, vara äldre än kvinnoförtrycket! Och Neandertalaren var inte rustad för att utveckla denna onda egenskap samtidigt som de var många färre än Homo Sapiens. Därmed inte sagt att inte manliga Neandertalare lyckades sprida sin säd till Homo Sapiens-kvinnor emellanåt, men jag tror att detta var mycket mer ovanligt än motsatsen var. Kalla gärna det här för intuition, men teorin om stenåldersmänniskan som jag hade redan innan jag såg detta avsnitt i Vetenskapens Värld på TV var också intuition för mig, alltså före denna initialt framväxande kunskap inom forskningsvärlden om kulturutbyte på stenåldern (och vikingatiden).

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige den 19/5/2010

Posted in Biologi, Etnologi, Historia | Taggad: , , , , , | 1 Comment »

Tjernobylreaktorhaveriets konsekvenser för växt- och djurlivet

Posted by Roger Klang på april 27, 2010

Till den Ryska Ambassaden i Stockholm

http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld

Enligt forskarna som arbetar i ryska Tjernobyl så är de små gnagarna som lever i katastrofområdet ovärderliga för forskarna eftersom det har gått 40 generationer sedan härdsmältan i Tjernobyls kärnkraftsreaktor, och så är mössen värdefulla för att de är lätta att fånga förstås.

Mina invändningar: Ja, på sätt och vis så har det gått 40 musgenerationer, men det finns inget sätt för forskarna att avgöra vilken mus som kommer från den ursprungliga Tjernobylmusens första avkomma, och den avkommans första kull, och den avkommans första kull… osv fram till den 40:e generationen. I verkligheten så lever en mus tre till fyra år och kan säkert få två kullar om året under sin livstid, vilket innebär att den första generationen möss inte går ur tiden efter den första kullen, som de ryska Tjernobylforskarna förutsätter. Det medför att vissa möss teoretiskt sett skulle kunna vara endast 5:e generationen. I praktiken så ligger siffran någonstans mellan 5 och 40, och ju längre tiden går desto mindre generationsskillnader som hamnar närmare och närmare 22.5 generationer idag eller medelvärdet för imorgon. Eftersom möss förökar sig exponentiellt så gör det inte så mycket om en del möss dör i cancer. Det gäller för forskarna att hitta dessa cancerdjur, bland levande alternativt döda möss, om de finns i en större utsträckning än på andra ställen i Ryssland. Det kan avgöra Tjernobyl-forskningens validitet!

De ryska forskarna (alternativt Sveriges Television i detta fall) gör det omvända misstaget med människan när de säger att det inte ens har gått en generation av mänskligheten sedan Tjernobyl. Det skulle ha kunnat gå två generationer, eftersom den tidens nyfödda människobarn mycket väl kan ha egna barn idag. Men till skillnad från mössen så har ännu inte människogenerationerna hunnit korsbefrukta varandra generationsmässigt mer än högst en generation. Med människan är det dessutom endast möjligt med korsbefruktning över en generation, inte fler i praktiken. Därför så blir den spännvidd som för mössen går mellan 5 och 40 generationer betydligt mindre för människan även om varje ny generation 20-åringar gifte sig och fick barn med en 40-årig kvinna som redan har barn. När det gäller 20-åriga kvinnor så kan de naturligtvis få barn med 60-åriga män, men det föds inte fler barn för det. Men i verkligheten så kan vi bortse från alla Oidipus-hypoteser, eftersom varje kvinna i realiteten endast får barn med högst 3 män som för det mesta är ungefär lika gamla eller äldre än kvinnan.

Om vi ska gå tillbaka och titta på mössens och de större djurens pedigree, och den effekt som eventuella missbildningar har på populationen; Missbildningar bland mössen är antagligen lika vanliga som missbildningar bland den tamboskap som lever i Tjernobyl, och som vi vet är drabbade av missbildningar. Men de flesta av dessa missbildade möss blir antagligen mat åt rovdjur alternativt självdör utan att ha fått chansen att fortplanta sig. Med den exponentiella hastighet som möss fortplantar sig så fylls tomrummet efter dessa missbildade möss i naturområdena vid Tjernobyl ganska snabbt igen. Den missbildade tamboskapen blir inte rovdjursmat i samma utsträckning, även om det numera finns björn i området, alternativt så fylls inte luckorna i Tjernobyls natur lika snabbt med kor och hästar som med möss, om de blir mat åt björn, vilket i naturen innebär att balansen mellan antalet björnar och tamboskap lägger sig på ett lägre antal björnar framöver. Man kan redan anta att den missbildade tamboskapen inte kommer att få chansen att fortplanta sig över huvud taget, så dessa kan bara utgöra tillfällig extramat åt björnarna och de kan samtidigt inte bidra till populationsökningen. Det är naturligtvis beroende av på vilket sätt den f.d. tamboskapen missbildas om de blir lättfångad björnmat. Sedan är det naturligtvis det här med generationsskiftningarna som är avgörande. Ston och kor kan förvisso föla/kalva lika många gånger som möss eller fler under sina längre liv, men de får i allmänhet bara en kalv åt gången. Dessa föl/kalvar kan föla/kalva med de andra sex generationerna föl/kalvar från andra ston/kor när de blivit gamla nog, men det har bara gått en generation om man ska räkna endast den ursprungliga Tjernobylkalvens livslängd. Det innebär att kanske endast tre generationer ledartjurar och ledarhingstar bidragit med sperma, till skillnad från med mössen. Nativiteten för ston/kor är inte exponentiell med samma hastighet som för mössen eftersom kor bara kalvar en kalv åt gången, å andra sidan så lever de och är fertilare längre. I verkligheten så har kanske 10 generationer ston/kor fått para sig sedan katastrofen i medeltal, och tre generationer hingstar/tjurar.

Kanske det är så att mössen ger viktigare information om radioaktivitetens långsiktiga inverkan, som de ryska forskarna tror? Men samtidigt, som vi har konstaterat, så har de flesta missbildade möss blivit rovdjursmat, samtidigt som det i praktiken bara har fötts c:a dubbelt så många generationer möss i medeltal, som det har fötts generationer hästar och kor. Det som ändå talar för att mössen är ett viktigare studieobjekt är att fler och mer varierande generationer hannar fått para sig bland dem, än bland hingstar och tjurar. Det som delvis talar emot är att de friska icke genförändrade mus-individerna har förökat sig exponentiellt medan de sjuka genförändrade dött ut i fallande skala. Det kan innebära att avkommorna från de möss som befann sig i mitten av härdsmältan dött ut, medan de som befann sig i mindre farliga områden fått stå för den exponentiella nativiteten. Å andra sidan så kan mössen i allmänhet ha hunnit anpassa sig dubbelt så bra som tamboskapen, eftersom dubbelt så många generationer möss hunnit fortplanta sig (och bland dem tio gånger så många hannar som bland hästar och kor, som sagt). Att det procentuellt finns fler missbildade hästar och kor än möss bland djurlivet beror sannolikt på att den första och andra generationen fortfarande lever kvar så länge de inte handikappats på ett sätt som minskar deras överlevnads-chanser, generellt sett. En sak är dock säker, man kan inte ta i beaktande dessa forskningsmässigt försvårande aspekter på att forska på möss, och samtidigt fortsätta att forska på möss utan att först ha stipulerat hur det ligger till med de första musgenerationernas ursprungliga habitats lokalisering. Detta tycks omöjligt, så man borde övergå till att forska på tamboskap, i större utsträckning åtminstone i fortsättningen, enligt mig! De hittilsvarande resultaten är inte värdelösa, men de bör kompenseras med forskning på tamboskapen för ett bättre och mera korrekt slutresultat. Då bör man ta i beaktande det som jag har skrivit ovan och göra en korrekt matematisk modell för respektive djurarts fortplantning, komparativa för och nackdelar med att forska på den specifika arten.

I vetenskapens tjänst; Roger Klang, Lund Scaniae Sverige den 27/4/2010

Posted in Biologi, Evolution | Taggad: | Leave a Comment »