Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Archive for the ‘Livets uppkomst’ Category

Multiversum

Posted by Roger Klang på mars 23, 2014

Multiversum

Vad är det som säger att universum måste sluta först vid ett multiversum? Om inte det idag kända universum är hela universum så behöver inte heller vetenskapsmännen och kvinnorna dra gränsen vid multiversum. Det kan lika gärna finnas ett större universum efter det då multiversum anses vara bara nästan oändligt. Efter detta multi-multiversum kan det finnas oändligt många multiversum i all evighet, för varför stoppa vid ett multi-multiuniversum?

Det behöver inte vara just den här enheten – universum som vi känner det – som är störst. Men det finns heller ingen anledning till att hävda att det måste finnas något multiversum som är större.

Ett multiversum skulle i och för sig kunna förklara varför vi lever i ett universum som är så finjusterat att det är precis anpassat för att producera intelligent liv som kan begrunda över Multiversum. Men man skjuter bara problemet med skapelsen framför sig hela tiden.

Men hur mycket Stephen Hawking och hans agnostiska eller ateistiska kamrater önskar så kan de inte utesluta att det finns en Gud. För det spelar ingen roll hur stora universum som det kan finnas, man kan ändå inte göra sig av med en möjlig skapare hur många multiversum som än finns. Då kan vi lika gärna stanna där vi är idag, och godta ett (1) universum utan att utesluta det obevisbara, att det kan finnas ett ännu större multiversum. Jag betvivlar att man kan göra matematiska beräkningar som är valida och stödjer teorin om ett möjligt multiversum. För varför ska man tillämpa vårt synliga universums matematiska lagar på en massa andra konstiga naturlagar i multiversum? I vilket fall som helst så är jag säker på att man inte kan göra matematiska beräkningar som stödjer teorin om multiversums UPPKOMST, när man inte ens matematiskt kan bevisa kausaliteten till det synliga universums tillkomst.

Frågan är var man ska stanna. Först visste människan att jorden var universums centrum. Sedan så blev plötsligt solen centrum för vårt solsystem. Långt senare förstod vi att lever i en galax. Strax därefter levde vi i en galaxhop bland miljardtals andra galaxer. Och nu säger de, utan att kunna se eller detektera detta mystiska multiversum, att vårt universum bara är ett bland ofantligt många universum med olika betingelser och naturlagar. Och vilka är dessa naturlagar frågar jag då? Matematik och naturlagar synes komma i en och samma tappning och är beroende av rummet, tiden och massan. Jag kan inte föreställa mig ett universum utan dessa tre faktorer.

Kanske kan man gå för långt. Var är det rimligt att sätta gränsen för universum eller multiversums utsträckning? Någonstans måste man hålla igen fantasin och lita till det sunda förnuftet, i synnerhet som det fullständigt saknas empiri för ett multiversum.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 23 mars 2014

Annonser

Posted in Big Bang, Biologi, Etnologi, Evolution, Evolution och Gudstro, Livets uppkomst, Matematik, Människans hjärna, solsystemet, Universum | Taggad: , | Leave a Comment »

Gudsbevis Julen 2013

Posted by Roger Klang på december 2, 2013

Gudsbevis

Anta att människan skapar en dator som är så kraftig och har en så bra processor att den kan tänka lika bra som en människa.

Om man då frågar den; ”Har du ett medvetande?”

Och vi antar nu att man inte har programmerat den att besvara frågan antingen med ett ”Ja” eller ett ”Nej” genom att komputera frågan med endast två simpla bit, ett för 1 eller ”Ja” och ett för 0 eller ”Nej”, för det vore fusk. Man får inte fuska, så man får inte programmera datorn vare sig genom långa sekvenser eller med korta bits till att besvara frågan.

Vare sig den ska svara ”Ja” eller ”Nej” så måste den ha ett medvetande för att kunna göra det, annars blir det ”system error”.

En sak som slår mig är att för att skapa riktig artificiell intelligens så måste man skapa en självlärande dator. Endast så kan den autonomitet som krävs för ett medvetande hos en dator uppnås, för annars så gör den ju alltid vad den blir tillsagd att göra och tänker aldrig självständigt. Hur ska den då kunna ha något medvetande?

Personligen tror jag att för att skapa en dator med medvetande så måste man göra den datorn biologisk och med ett nervsystem, för jag tror nämligen att det krävs känslor för att ha ett medvetande. Vare sig det rör sig om känslor för sig själv eller andra så krävs det känslor för att ha ett ego.

Och för att ha ett ego så krävs det i sin tur att man har en överlevnadsinstinkt.

För att människan ska kunna ha en överlevnadsinstinkt så krävs det i sin tur att hon har en själ. För vad skulle annars mana dig till att försöka överleva? Och inte bara det, vad skulle annars mana dig till att leva ett rikt liv? Darwin ger oss inte något svar på den frågan, faktum är att de lågutbildade alltid har förökat sig mer än den högutbildade kulturgående eliten.

För att ha en själ så krävs det att Gud finns.

Människan finns, människan tänker, människan känner, människan strävar efter högre värden = Gud finns.

God Jul på dig!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, december 2013

Posted in Livets uppkomst | Taggad: | Leave a Comment »

Tidslinjen och Riemannhypotesen

Posted by Roger Klang på oktober 31, 2012

Tidslinjen och Riemannhypotesen

Livslängden hos ett djur och människan avgörs av tre samverkande faktorer:

  1. Artens individstorlek
  2. antalet avkommor som överlever in i vuxen ålder
  3. överlevnadsfördelar i befintlig miljö och med befintlig konkurrens

Vad har det här att göra med tidslinjen och Riemannhypotesen? Jo, jag tror att vår egen personliga levnadstidslinje har att göra med en energikonserveringslag i slutna system som jorden (Tellus). Om det inte hade varit för tyngdkraften från jorden så hade måhända vår egen tidslinje varit ”konsekvent” och vi hade levat för evigt? (Men då hade inte evolutionen behövts eller kunnat finnas.) Med ”konsekvent” menar jag att tiden hade gått lika snabbt för allt och alla varelser överallt. Livsformers uppkomst med liv, avkomma och död är enligt min teori endast möjligt i energikonserverande slutna system som jorden, och evolution är en nödvändighet för liv, eller en naturlag. Jag kan tänka mig att varelser på andra planeter i andra solsystem lever kortare alt längre generellt överlag, beroende på hur tung deras planet är.

De säger att tid hoppar. Kanske hoppar inte tid med jämna intervaller? Kanske hoppar tid enligt Riemannshypotesens raka ”primtalslinje”? Kanske är den vanliga talserien (1,2,3,4,5,6…) i själva verket beskrivningen av en tidslinje där primtalen utgör nuet för stunden i hoppande tidsintervaller?

Kanske bestod ett av de två ”Branen” som universum sägs härstamma ifrån av de matematiska lagarna, en rät tidslinje som talserien? Kanske bestod det andra Branet av ren lägesenergi? Och sedan fördes de samman och vi fick Big Bang. Men varför får vi då inte nya Big Bangs varje gång ett svart hål bildas? Eller får vi det? Det kan jag inte svara på.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 31 oktober 2012

Posted in Big Bang, Biologi, Evolution, Livets uppkomst, Matematik, solsystemet, Universum | Taggad: , , | Leave a Comment »

”Universum är som det är. Det är ett mysterium, men det råkar helt enkelt passa för liv, hade det varit annorlunda skulle vi inte ha funnits här och kunnat diskutera frågan.”

Posted by Roger Klang på september 19, 2011

Ateister menar att; ”Universum är som
det är. Det är ett mysterium, men det råkar helt enkelt passa för liv, hade det
varit annorlunda skulle vi inte ha funnits här och kunnat diskutera frågan. Det
är möjligt att det finns en djup underliggande harmoni i universum, men det
finns ingen tanke eller mening bakom det – åtminstone ingen som skulle vara
begriplig för oss.”
Enigmat är emellertid inte löst med denna
förklaring, enligt mig! Problemet med det sättet att tänka, som ateisterna gör,
är att det bara finns ett (1) känt universum. Om det bara finns ett (1)
universum så är det osannolikt att just detta enda universum slumpar sig så att
intelligent liv som kan diskutera sin egen existens är möjligt i det, för att
inte säga troligt eller kanske till och med oundvikligt i det. Sett i ljuset av
detta så är idén om multipla universa lockande att ta till sig, men inte ens
den möjligheten eliminerar existensen av en skapande Gud. Faktum är att om man
kausalt kan härleda existensen av existensen bakåt i tiden bakom Big Bang, vare
sig det var Bran som möttes och orsakade Big Bang eller någonting annat, och
härleda existensen till naturliga orsaker bakom det som skapade dessa Bran som
skapade Big Bang, så skulle man ändå inte en gång för alla motbevisa existensen
av en skapande Gud. Inte ens om man förklarade universums existens med att vårt
universum är ett i raden av ett oändligt antal universum som skapats genom en
gigantisk explosion och som slutligen faller ihop till en singularis i en
implosion bara för att explodera igen, så kan man eliminera existensen av en
Gud, men möjligen kan man eliminera existensen av en skapare i så fall,
förutsatt att Guds tillvaro är begränsad av ramarna för ett sådant pulserande
universum. Fast då blir Gud maktlös när det kommer till möjligheter att skapa
och han blir som en kork på havets yta som bara flyter med strömmarna, och är
därför osannolik om än inte omöjlig. Men det förutsätter naturligtvis att det
pulserande universum är ett faktum, dessutom så uppstår en ny frågeställning
som gäller under alla omständigheter; Är Guds tillvaro begränsad av ramarna för
det existerande universum? Jag vill inte tro det eftersom han då inte kan ha
skapat universum utan att samtidigt ha skapat sig själv, och därför så är jag
en anhängare av Bran-teorin, som frikopplar Gud från universums ramar och
själva skapelseögonblicket. Dessutom är Bran-teorin en av få existerande
realistiska teorier som beskriver existensen före Big Bang.

Citat i rött av mig.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 19/9/2011

Posted in Big Bang, Evolution och Gudstro, Livets uppkomst, Universum | Taggad: , | Leave a Comment »

Var vi bör leta efter högkulturer i universum

Posted by Roger Klang på mars 29, 2009

Hej Pelle Höllfors!

Jag heter Roger Klang. Du kanske kommer ihåg mig som din son Anders kompis som bodde på Friaborg, eller som din elev i matematik. Jag har läst i tidningen Forskning & Framsteg, om formler för att räkna ut sannolikheten till intelligent liv i vintergatan, alternativt universum. Jag tycker inte att dem är särskilt bra, så jag undrar om du möjligen skulle vara intresserad av att räkna ut, alternativt ställa upp formler, det bästa du kan för liv (och högkulturers) existens i vintergatan. Det är möjligt att du måste uppskatta storheter för att kunna det, men du kanske har ytterligare kunskap att lägga till formlerna. Jag bifogar två vetenskapliga skrifter att konsultera och läsa om ämnet. Läs igenom dem efter att du har läst om mina idéer (om du är intresserad). Jag tror att det är lättare för dig att hitta någon som kan tänkas vara intresserad av den färdiga formeln, men jag vet av erfarenhet att det är mycket svårt att intressera tidskrifterna för egna idéer, om de ens läser dem. Jag tror och hoppas att du tycker det är kul att formulera praktiskt om sannolikheten för intelligent liv där ute. Här följer, en del, fakta jag har.

Eftersom det tar 4,5 miljarder år för liv att utvecklas till människor, så måste varje annan stjärna med ett planetsystem med intelligent liv, rimligtvis vara lika gammal. Och eftersom våran sols natur är sådan att den blir 10 % varmare för varje årmiljard, så kan intelligent liv fortgå i högst 2,5 miljard år. Alltså borde vi bara leta efter stjärnor som är mellan 4,5 och 7 miljarder år gamla. Stjärnan måste vara en gul dvärg med samma sammansättning som vår sol. Hur många procent av vintergatans stjärnor uppfyller dem kriterierna?

För att räkna ut antalet stjärnor av solens klass, gula dvärgstjärnor, som finns i vintergatan, så tar jag för säkerhets skull med mer information än du troligtvis behöver. Men det saknas en viktig faktor eller två, som hur brett bältet (se tidskriften illustrerad vetenskap) i vintergatan är, som kan hysa intelligent liv – och hur densiteten av stjärnor är där.

Vår egen sol befinner sig i vintergatans stora roterande skiva cirka 27 000 ljusår från det centrala svarta hålet. Centralområdet av galaxen har en diameter på mer än 20 000 ljusår. Mitt i centralområdet finns ett stort svart hål, med en massa på omkring 2,5 miljoner solmassor. Stjärnorna i centralområdet är cirka tio miljarder år gamla. I den stora roterande skivan hittar vi galaxens enorma spiralarmar, där det föds nya stjärnor. Med sin ålder på 4,5 miljarder år är solen bland de äldre av skivans stjärnor. Galaxens diameter är 100 000 ljusår. Det finns tvåhundra miljarder stjärnor i den. Galaxens ålder är fjorton miljarder år. Den väger tusen miljarder gånger solens vikt.

Den närmaste stjärnan, som har hela tre jätteplaneter och kretsar runt en sol nästan exakt lik vår ligger bara 41 ljusår härifrån. (Läs mer om det i illustrerad vetenskap nr 1 2003.) Man vet ännu inte om det finns en beboelig planet i det solsystemet, men det är kanske till och med troligt. Med tanke på det korta avståndet till ett solsystem med jätteplaneter och stjärnor på andra ställen som har jätteplaneter så är oddsen höga att liknande solar som jordens har jätteplaneter, kanske i varje solsystem, och därmed ökar sannolikheten till intelligent liv runt de stjärnorna. (Jätteplaneter behövs som asteroiduppfångare för att avancerat liv skall hinna uppstå på andra planeter i solsystemet.)

Nu kommer vi till planeternas betydelse. Vi behöver den rätta planeten, med den rätta storleken, med vatten, med ett magnetfält, med rätt omloppsbana och på det rätta avståndet från stjärnan. Och för att vara på den säkra sidan, så att vi inte överskattar uppskattningen av planeter med intelligent liv i universum, en planet med den rätta lutningen och den rätta månen för årstider och tidvatten.

Nu till de andra planeterna i solsystemen. Det behövs kanske hela tre jätteplaneter, som samlar upp stora asteroider.

Om allt det här ska stämma, så är möjligheterna till intelligent liv i andra solsystem i vintergatan, mer begränsad. Om man dessutom ska lägga till ekvationen: Hur många planeter med intelligent liv finns det, som befinner sig i en högkultur där radiovågor ingår, om man antar att en sådan civilisation kan vara i tusen år. Man måste komma ihåg att det tar lång tid för radiovågorna att nå jorden.

Om du inte har tillräckliga uppgifter så får du skriva till mig och tala om det du behöver veta, förutsatt att du är intresserad så klart.

M.v.h. Roger Klang, Lund

Posted in Livets uppkomst, solsystemet, Universum | Taggad: , , , | Leave a Comment »