Regor Gnalk´s allmänvetenskapliga blogg

Just another WordPress.com weblog

Posts Tagged ‘Gudsbevis’

Gudsbevis Julen 2013

Posted by Roger Klang på december 2, 2013

Gudsbevis

Anta att människan skapar en dator som är så kraftig och har en så bra processor att den kan tänka lika bra som en människa.

Om man då frågar den; ”Har du ett medvetande?”

Och vi antar nu att man inte har programmerat den att besvara frågan antingen med ett ”Ja” eller ett ”Nej” genom att komputera frågan med endast två simpla bit, ett för 1 eller ”Ja” och ett för 0 eller ”Nej”, för det vore fusk. Man får inte fuska, så man får inte programmera datorn vare sig genom långa sekvenser eller med korta bits till att besvara frågan.

Vare sig den ska svara ”Ja” eller ”Nej” så måste den ha ett medvetande för att kunna göra det, annars blir det ”system error”.

En sak som slår mig är att för att skapa riktig artificiell intelligens så måste man skapa en självlärande dator. Endast så kan den autonomitet som krävs för ett medvetande hos en dator uppnås, för annars så gör den ju alltid vad den blir tillsagd att göra och tänker aldrig självständigt. Hur ska den då kunna ha något medvetande?

Personligen tror jag att för att skapa en dator med medvetande så måste man göra den datorn biologisk och med ett nervsystem, för jag tror nämligen att det krävs känslor för att ha ett medvetande. Vare sig det rör sig om känslor för sig själv eller andra så krävs det känslor för att ha ett ego.

Och för att ha ett ego så krävs det i sin tur att man har en överlevnadsinstinkt.

För att människan ska kunna ha en överlevnadsinstinkt så krävs det i sin tur att hon har en själ. För vad skulle annars mana dig till att försöka överleva? Och inte bara det, vad skulle annars mana dig till att leva ett rikt liv? Darwin ger oss inte något svar på den frågan, faktum är att de lågutbildade alltid har förökat sig mer än den högutbildade kulturgående eliten.

För att ha en själ så krävs det att Gud finns.

Människan finns, människan tänker, människan känner, människan strävar efter högre värden = Gud finns.

God Jul på dig!

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, december 2013

Annonser

Posted in Livets uppkomst | Taggad: | Leave a Comment »

Det yttersta Gudsbeviset?

Posted by Roger Klang på mars 4, 2013

Det yttersta Gudsbeviset?

En observatör som observerar en partikel på atomnivå kommer inte att se något kvantsprång, utan partikeln kommer att låsas just i det ögonblick den observeras och tillåta sig att observeras eller mätas. Osäkerheten i partikeln försvinner alltså när man mäter eller observerar den.

Varför fungerar inte det på makronivå då? Det är en fråga som fortfarande väntar på ett svar.

Men nu har jag ett svar, som tillfredsställer i alla fall mig. Det är för att Gud har tillverkat världen enligt en kvantmekanisk modell. Gud bryr sig inte om att observera små kvantsprång, därför så är osäkerhet i små partiklar, utom när vi människor observerar eller mäter dem, alltid ett fenomen som naturligt tillåts fortgå. Skulle Gud emellertid observera små partiklar så är världen han har skapat sådan att osäkerheten i dem försvinner. Kan Gud skapa en sten som är så tung att han inte kan lyfta den; Kan Gud skapa en partikel som han inte kan mäta? Det är en fråga som då blir besvarad – ja det kan han. På så sätt skulle man kunna säga att han inte är allsmäktig, men på ett trivialt och intetsägande plan.

Varför har han då skapat världen så? Därför att vi var tänkta att ha en fri vilja! Vi är inte förutbestämda att vandra en viss väg. I våra hjärnors minsta beståndsdelar existerar kvantsprång, men för vår kropp gör det, det inte. Och det beror på att Gud observerar alla fysiska ting på makronivå. Det är Gud som observatör som gör att vi befinner oss på ett och samma ställe.

Stephen Hawking har sagt att; ”De som säger att man aldrig kan veta vad en person kommer att göra, glömmer att man med ganska hög sannolikhet kan estimera en viss persons framtida handling om man känner den personen.”

Samma sak är det för Gud. Han kan estimera att vi kommer att handla på ett visst sätt till 35 procents sannolikhet, handla på ett sätt till 7 procents sannolikhet, och alla möjliga sannolikheter däremellan. Liksom en kasinoägare vet att han kommer att vinna i slutänden, kommer Gud att till sist att veta alla utgångar. På så sätt blir han allsmäktig trots att vi har en fri vilja, och i många enskilda fall så blir det också en god utgång även om sannolikheten för just den utgången skulle vara lägre än för någon annan möjlig utgång. Vid tillräckligt många goda utgångar så kan man kanske förändra hela världen på en sannolikhetsskala? Jag vet inte, men om tillräckligt många människor kommer till Gud så kan man kanske påverka ett helt land i en bättre riktning, vars helhet ger en helt annan sannolikhetskalkyl.

Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 4 mars 2013

Posted in Människans hjärna, Partiklar | Taggad: , , | Leave a Comment »

Ännu ett brev till den gode Krister Renard

Posted by Roger Klang på oktober 15, 2010

Ett av mina bästa Gudsbevis, tyvärr förstås den första meningen inte tillfullo av många, som därför avfärdar beviset, även filosofilektorer har gjort det misstaget. Snälla du, skicka ett kort mejl på ett ord – Ja alt. Nej – och tala om ifall du förstår innebörden i det första stycket i svart nedan. Kanske kan du se att beviset också är ett cirkelresonemang mellan att Guds existens förutsätter slumpen (se första stycket i svart nedan) och att slumpen måste existera eftersom vi har ett fritt val att vara altruistiska, som i sin tur förutsätter Guds existens som förutsätter slumpen…osv. Det är liksom alla Gudsbevis inte vattentätt, men så är det heller inte meningen att vi skall kunna bevisa Guds existens då det motverkar syftet med den fria viljan. Det är genialt egentligen, först utgår jag från att Gud inte finns under vissa omständigheter, och sedan bevisar jag Guds existens med den utgångspunkten.

 

Om inte slumpen finns så finns inte heller den fria viljan, och om inte den fria viljan finns så tenderar det till att balansera vågen mot att Gud inte existerar, eftersom – varför skapa en värld där människan inte kan känna sin Gud (att se Gud) eftersom människans gärningar avgör om han ska komma till himlen eller ej, om det inte finns någon fri vilja?

 

Om vi kommer till slutsatsen att den fria viljan inte finns, och följaktligen att Gud inte finns, så måste man ställa sig motfrågan – kan vi vara förutbestämda att riskera våra liv för andra, t.ex. genom att gå ut på isen för att rädda någon som håller på att drunkna? Svaret måste bli nej, det vore naturvidrigt i så fall. Men en del av oss gör det, vi går ut på isen för att rädda folk, medan andra låter bli! Ibland får ingen veta det utom hjälten själv, det är belöning i sig att ha räddat någons liv, men naturligt nog föredrar vi för vår självkänsla att folk får kännedom om vårt hjältedåd, men då ska det ske genom andras försorg. Det är alltid någon annan än hjälten som föreslår och nålar fast tapperhetsmedaljen. Eftersom en del av oss går ut på isen så måste vi också ha ett val att vara altruistiska (vilket är naturvidrigt), och alltså måste slumpen/fria viljan existera, och alltså måste Gud finnas. Existensen av en fri vilja nästan kräver en Gud eftersom en fri vilja tycks naturvidrig, i synnerhet äkta altruism i det civila samhället då ingen tjänar (tillräckligt) på att offra sig för någon annan individ. Och omvänt; en bildligt gäckande Gud vill att vi ska ha en fri vilja om han existerar[1]. Hur skulle vi annars kunna ha ett val att gå ut på isen eller inte?

 

[1] Det är just därför som våra västerländska länder är välsignade av Gud i varierande grad i jämförelse med muslimska länder, eftersom vi låter kvinnor och homosexuella leva sina liv som de vill, utan att ta till våld även om vi inte tycker om deras livsval, och det märks även på det allmänna välståndet alt. nöden för valfritt land i historien, med viss reservation för slavstater som Abu Dhabi, det tidigare Sydafrika och Rhodesia, det tidigare Amerika, vikingarna, Romarriket, det antika Grekland, Nazityskland et.c., som kan leva gott på andra människors svett, blod och tårar en begränsad tid. Men de flesta av dessa slavstater hade ett mindre sexuellt kvinnoförtryck och större acceptans än i det medeltida Europa och t.o.m. under upplysningstiden, och kunde därför fortleva i rikedom under så lång tid som århundraden. Nazityskland däremot avlägsnade ondskefullt sitt emotionella bränsle (judarna) och skulle därför inte ha blivit långlivat som imperialistisk supermakt ens om de hade vunnit kriget, och de hade en komplett dåre till diktatorisk statsledare vilket medförde katastrof för landet, som tur är. Man ska inte undervärdera Guds roll i detta! En dödskalle är alltid en dödskalle, rik likväl som fattig! Därför tilläts den ociviliserade diktaturen Nazityskland att bli rikt och mäktigt för en tid, och därför gick de under i eld och lågor. Dessutom så fanns det slavar, och det fanns ”slavar” i tidigare civilisationer.

Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige, den 15/10/2010

 

Posted in National- och Makroekonomi | Taggad: , | Leave a Comment »